Cecilia Werner Kastensson

Cecilia Werner Kastensson, Senior Advisor på CommunicationWorks, är en av Sveriges Kommunikatörers mentorer. Hon har tidigare arbetat som kommunikationschef, journalist och seniorkonsult.

Ort: Saltsjöbaden Stockholm

Arbetsliv, detta är min titel och min roll: Jag driver mitt eget företag, CommunicationWorks Scandinavia AB, och arbetar med kommunikation och ledningsstöd. Mitt fokus är stöd till ledningar i kommunikationsfrågor och kriskommunikation samt interimsuppdrag.

Tidigare anställningar/uppdrag: Jag började min yrkeskarriär med tio år inom journalistiken och blev sedan kommunikationskonsult på managementkonsultbolaget Askus, där jag arbetade i tolv år. 2001 - 2014 arbetade jag som kommunikationschef och kommunikationsdirektör på Sabo, Nutek och Tillväxtverket.

Vad gör mig till en bra mentor? Min ambition är att lyssna noga, både på det som sägs och det som inte sägs. Jag har en god analys- och strategisk förmåga och kan hjälpa dig att se saker ur nya perspektiv. Jag är ärlig i min kommunikation.

Mina favoritcitat: "Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge." (Von Heidenstam)

Dold talang: Arbetar ideellt som fäktdomare.

Kuriosa: Hoppade bungyjump på födelseplatsen för bungyjump, Kawarua Bridge, Queenstown, Nya Zeeland 2014.

Mitt motto: Se kraften i var och en – och förutsätt att varje individ vill använda den kraften till något positivt.

loader
Laddar