Johanna Sevonen

Johanna Sevonen driver sedan mars eget företag som kommunikationsexpert med stor erfarenhet av förändringsarbete och kommunikativt ledarskap i större komplexa organisationer. Hon är även en av Sveriges Kommunikatörers mentorer.

Ort: Stockholm

Titel och roll: Kommunikationsrådgivare och egen konsult med gedigen erfarenhet av att utbilda och coacha chefer och ledningsgrupper i kommunikation och förändring. Har format KPI:er och mätmetoder som visar samband och effekter av insatser kring chefers kommunikativa förmåga, utvecklat ett tiotal dialogkoncept för aktivering av bl a koncerngemensamma strategier, värderingar och målbilder bland 30 000 anställda och producerat diverse utbildningsprogram för chefer i samarbete med HR-kollegor. Gästföreläser regelbundet, modererar branschkonferenser och delar gärna lessons learned på sociala medier.

Tidigare anställningar/uppdrag: Kommunikationsrådgivare i både ledande- och specialistbefattning i stora organisationer under mer än 20 års tid, hälften av tiden med tonvikt på externkommunikation och andra halvan på internkommunikation. Bland annat varit anställd på PostNord, Posten Meddelande och Apoteket AB fram till avreglering.

Det gör mig till en bra mentor: är en god lyssnare och ser varje samtal som en investering för båda parter. Är analytisk, lösningsorienterad och vill identifiera punkter som kan bidra till att min samtalspart blir mer framgångsrik eller tillfreds.

Favoritcitat: "It takes two to tango" – I kommunikation finns alltid en sändare och en mottagare, ju större lyhördhet för varann och ju mer övning desto bättre flow. Gäller också i alla slags samarbeten.

Dold talang: är många gånger vinnaren av målmedvetenhet (30 procent talang, 70 procent finsk sisu!). Och är en mästare på att få andra att känna sig väl till mods.

Mitt motto: Du har alltid ett val.

 

loader
Laddar