Malin Nordén

Malin Nordén har lång och bred erfarenhet inom kommunikationsområdet, framför allt från stora bolag som agerar på flera marknader. Jag har stor vana av att leda kommunikatörer och att coacha höga chefer i komplexa situationer och organisationsstrukturer och har jobbat mycket med förändringskommunikation.

Ort: Stockholm

Arbetsliv, detta är min titel och min roll: Head of Content, med ansvar för nordisk innehållsstrategi och -produktion i PostNord-koncernen.

Tidigare anställningar/uppdrag: Tidigare arbetade jag som Chef Internkommunikation & Medierelationer och Ställföreträdande Kommunikationschef inom PostNord Sverige och dessförinnan bland annat som Chef Internal Communications & Brand Management och Chef Editorial Management inom Ericsson-koncernen där jag också under några år bodde och ansvarade för kommunikationen på ett uppköpt start-up-bolag i Silicon Valley, USA.

Vad gör mig till en bra mentor: Med många år inom yrket bidrar jag gärna med mina lärdomar från extern och intern kommunikation och som ledare är jag ständigt på jakt efter andras perspektiv och nya infallsvinkar på kommunikationsutmaningar, mentorskap är ett perfekt sätt att kombinera detta på! Jag beskrivs som en god och analytisk lyssnare som ger konstruktiv feedback/analys och gärna delar med mig av mitt nätverk.

Mitt favoritcitat: "Livet är det som pågår medan vi är upptagna med att göra andra planer (Allen Saunders).

Dold talang: Kan steppa.

Mitt motto: Eftersträva alltid det rätta, men väj dina strider!

loader
Laddar