Stina Sandell

Stina Sandell är en av Sveriges Kommunikatörers mentorer. Hon arbetar som Hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Holmen och har en bred bakgrund inom kommunikation och ledarskap.

Ort: Stockholm.

Arbetsliv, min titel och min roll: Hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Holmen.

Tidigare anställningar/uppdrag: Hållbarhetschef på SBAB Bank, Kommunikations- och Hållbarhetschef chef på AMF, Digital-tv-kommissionen (Regeringskansliet), Mahir PR, Fridge TV, Kortguiden Sthlm, Santech Micro Group och JP Bank.

Vad gör mig till en bra mentor: Har ofta fått feedbacken att jag är en bra lyssnare som sätter de knepiga frågor man brottas med i ett nytt perspektiv.Jag är genuint intresserad av hur människor och grupper fungerar och av att försöka förstå vilka drivkrafter som styr. Detta hjälper mig både i mitt eget arbete och i mentorssamtalen – att förstå den andres drivkraft och perspektiv kan innebära helt andra lösningar, men också helt andra vägar dit.

Mitt favoritcitat: "Det som spelar störst roll är inte hur man har det utan hur man tar det."

Dold talang: Är väldigt bra på att göra upp eld.

Kuriosa: Har en väldigt stor och väldigt modernt brokig familj (inte helt olik Modern Family) och har inga som helst fritidsproblem.

Mitt motto: Det finns aldrig bara en lösning, våga välj och var konsekvent

loader
Laddar