Anna Bellander

Vad jobbar/arbetar du med idag?

Kommunikationschef på Fastighetsägarna Stockholm. Jag har även ansvar för våra strategiska hållbarhetsfrågor.

Vilka vägval har varit viktigast för dig under din karriär?

Min roll som sekreterare i en statlig utredning gav mig nyttiga kunskaper och ovärderliga erfarenheter. De många projekt som jag har varit delaktig i under min karriär har tillfört både djup och bredd kunskapsmässigt. De har varit viktiga för min utveckling, både som delar och som helhet.

Vad kan du ge/bidra med som mentor?

Jag har en både djup och bred erfarenhet från kommunikationsyrket, jag kan bidra med insikter om vad som är viktigt och hur man kan utvecklas i den riktning man vill. Jag har jobbat i fler branscher och med många olika typer av projekt och bidrar gärna med min kunskap kring både operativa och strategiska frågor.

loader
Laddar