Anna Rudels

Vad jobbar/arbetar du med idag?

Jag är avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör på Svenska institutet. Jag ansvarar för myndighetens stöd- och styrningsavdelning; myndighetskommunikation, GD-stöd, HR, ekonomistyrning och IT/digitalisering.

Vilka vägval har varit viktigast för dig under din karriär?

Att växla mellan privata och offentliga organisationer av olika storlek samt kliva in i för mig helt nya arbetsområden.

Vad kan du ge/bidra med som mentor?

Lyssnande, erfarenhet och förhoppningsvis roliga samtal.

loader
Laddar