Åsa Hedin

Åsa Hedin

 

Vad jobbar du med idag?

Idag jobbar jag som kommunikationsdirektör för SiS, Statens Institutionsstyrelse. Jag har under drygt 15 års tid haft motsvarande roller inom Säkerhetspolisen, Polisen, Trafikverket och två kommuner och en region innan jag började på SiS.

Vilka vägval har varit viktigast för dig under din karriär?

Vägvalen har för min del handlat om att jag vågat byta bana, och ibland organisation när jag känt att jag inte har trivts. Jag började min yrkeskarriär som polis, och har sedan läst vidare och tog en examen i statsvetenskap och kriminologi. Den fick mig in på en analytikerbana inom Polisen och Säkerhetspolisen, innan jag kom in i mer formella chefsroller. Ett ex på ett tydligt vägval var när jag år 2008 fick mitt första kommunikationschefsjobb, och de frågorna har jag i stort sett arbetat med sedan dess, men då i olika organisationer.

Vad kan du ge som mentor?

Jag skulle säga en bred kulturkompetens, dvs en gedigen erfarenhet av olika organisationers kultur. Jag har jobbat i alla delar av offentlig sektor och har suttit i 6 myndighetsledningsgrupper. Det har gett mig en stor erfarenhet av frågor om ledarskap, styrning och ledning, verksamhetsutveckling, relationer etc.
Jag tror också att det handlar mycket om att lyssna i rollen som mentor, och att kanske inte ha ”alla svaren”, men att kunna ge vägledning för att kunna hantera svåra situationer som man alltid hamnar i som chef och ledare.

 

 

 

 

 

loader
Laddar