Heidi Berger

Vad jobbar/arbetar du med idag?

Jag arbetar sedan fem år tillbaka som marknads- och kommunikationschef på det allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden. På Stångåstaden har jag det övergripande ansvaret för strategisk och långsiktig utveckling av bolagets varumärke och kulturupplevelse. Jag är verksam i bolagets ledning och ansvarar även för den övergripande strategiska digitaliseringsutvecklingen och transformationen. Vår ambition i detta arbete är att vidareutveckla kunderbjudandet och kunddialogen.

Vilka vägval har varit viktigast för dig under din karriär?

Under hela min karriär har jag haft förmånen att arbeta tillsammans med chefer som värdesatt mina personliga egenskaper och trott på min förmåga. Jag fick möjlighet att tidigt kliva in i chefsrollen och därmed växa med uppdraget som chef och ledare. Kort sagt fick jag möjlighet att göra karriär tidigt vilket gett mig mycket erfarenhet och mod att ta mig an nya uppgifter. Hade jag inte nappat på de möjligheter som det gav mig hade jag inte varit där jag är idag. Mod att våga, tro på sig själv och lära av andra är viktiga drivkrafter för mig i min karriär. Jag har fler gånger tackat ja än jag sagt nej. Förmågan att titta i backspegeln och lära av sina beslut ger ovärderliga insikter om sig själv framåt.

Vad kan du ge/bidra med som mentor?

Var nyfiken och våga mer – det värsta som kan hända är att du lär dig något! Förändring öppnar alltid nya dörrar.

loader
Laddar