Louise Lind

Vad jobbar/arbetar du med idag?

Louise Lind är fd Kommunikationschef och arbetar sedan 10 år i bolaget Lind Ledarutveckling & HR-Kommunikation. Hon arbetar med uppdrag som kursledare inom Ledarutveckling och Kommunikativt Ledarskap samt grupphandledare inom Socialpsykiatrin, Socialtjänst och Polis, där dialogen skapar psykologiskt trygga grupper för utvecklande samtal. Louise arbetar även med utredningar av psykosocial arbetsmiljö samt konflikthantering. Under hela hennes karriär har kommunikation, ledarskap, utveckling och lärande varit centrala.

Vilka vägval har varit viktigast för dig under din karriär?

Ett viktigt vägval har alltid varit att lyssna inåt och följa det som känns rätt samt att lyssna in andra och hon har på vägen haft flera fantastiska mentorer som utmanat henne att våga. Det har varit avgörande många gånger att bli utmanad i mentorsamtal för att snabbt inse vilket beslut som är rätt och sedan agera på det.

Vad kan du ge/bidra med som mentor?

Traditionen att utmana i mentorsamtalet med frågor som ständigt öppnar upp för nya tankar är vad du får med Louise som mentor. Du får också tillgång till hennes kompetens som ligger mellan Kommunikations- och HR-avdelningen med många års yrkeserfarenhet kring den mellanmänskliga kommunikationen.

loader
Laddar