Sofie Reutercrona

Vad jobbar/arbetar du med idag?

Jag jobbar som kommunikationskonsult med fokus på att stötta verksamheter i förändring med den interna kommunikationen och förankringen. Jag håller utbildningar i personligt ledarskap och intern kommunikation samt håller i nätverksträffar för strategiska intern kommunikatörer. Jag har också uppdrag som strategiskt stöd och bollplank till ansvariga för intern kommunikation samt moderator och facilitator av stora, digitala eller hybrida möten.

Vilka vägval har varit viktigast för dig under din karriär?

De gånger jag har ställt mig frågan: Vad tycker jag är roligt och vad är jag bra på, så har det dels ofta sammanfallit - det som är roligt är också en talang, så min visdom har blivit att det är det jag ska göra mer av. Ibland har det kostat, men det har alltid lett mig vidare till spännande utveckling. Från hotellchef till intern kommunikationsansvarig till kommunikationskonsult till utbildare och moderator till...

Vad kan du ge/bidra med som mentor?

Mitt bidrag som mentor kommer att handla om att lyssna, ställa frågor, vädra perspektiv, utmana sanningar, öppna för sårbarhet, hålla space för utforskning och förstås bjuda på erfarenheter och kanske ett och annat redskap från verktygslådan.

loader
Laddar