Bild på människor

Om programmet

Har du sett fram emot nästa års mentorprogram? Äntligen är det här – i ny uppgraderad förpackning. Vi har anpassat utbildningsprogrammet till de nya krav och förutsättningar som dagens kommunikatörer har i sina respektive organisationer. En hög grad av involvering och samskapande arbetssätt stödjer förändring och utveckling. Innovativa organisationer kräver sitt ledarskap och ställer krav på kommunikation. Och framför allt behövs en stor portion självledarskap och personlig utveckling för att kunna bidra till utveckling och stödja organisationens alla enheter och chefer.

En hög grad av involvering och samskapande arbetssätt stödjer förändring och utveckling. Innovativa organisationer kräver sitt ledarskap och ställer krav på kommunikation. Och framför allt behövs en stor portion självledarskap och personlig utveckling för att kunna bidra till utveckling och stödja organisationens alla enheter och chefer.

I mentorsamtalen får du möjlighet att stanna upp och reflektera, få insikt om vad som är viktigt och mindre viktigt. Du kommer att bli tydligare i vad du vill och på vilket sätt du ska ta dig till ditt mål. För att du som deltagare ska kunna nå bestående resultat löper programmet över en längre tid.

Tack vare gruppträffarna med de andra adepterna skapar du dig dessutom ett värdefullt nätverk. Programmet sträcker sig över ett halvår och omfattar: tio timmar enskilda mentorsamtal och fem utbildningsdagar inom framtida och viktiga kompetenser.

 

1. Introduktionsseminarium, workshop

Detta inledande pass ägnas åt att lära känna varandra i gruppen. Vi diskuterar hur du tar nästa steg i ditt personliga ledarskap, vilket ansvar du har för din egen utveckling och värdet av en mentor.  Hur vill du utvecklas i din livskarriär? Vad händer när vi lämnar vår trygghetszon? Vilka hinder kan det finnas? Efter dagens slut har du som deltagare börjat fundera över din fortsatta utveckling och tagit ditt första steg mot att sätta personliga mål. Tid för frågor om programmet som helhet finns också.

2. Det uttrycksfulla kommunikativa ledarskapet 

Att få gehör för sin kompetens och ta plats på rätt sätt är avgörande för att nå framgång. Vi måste vara begripliga, tydliga, intressanta och inspirerande för att åstadkomma handlingskraft. Vi jobbar med ett tvärkompetent utvecklingsprogram med flera handledare för personlig individuell upplevelse. Det handlar om att förena ledarskap och scenspråk. Denna dag leds av Ledarstudion.

3. Strategisk kommunikation och strategisk ledarskap

Katarina Gentzel Sandberg är kommunikationsrådgivare på Gullers Grupp sedan 2005. Hon har mer än 25 års erfarenhet av kommunikationsutveckling i kommersiella företag och i idéburna organisationer. Hon är en ofta anlitad föreläsare och undervisar i kommunikation i vitt skilda sammanhang. Hösten 2017 släppte Katarina tillsammans med professor Jesper Falkheimer en bok om framtidens strategiska kommunikation med titeln ”NU – strategisk improvisation för effektiv kommunikation”. Nästa bok som lanseras våren 2019, denna gång på temat strategisk improvisation i ledarskapet.

4 Förändringsledarskap och digital transformation

Digital transformation är en medveten förändring med det tydliga syftet att möta utmaningarna från digitaliseringen och anpassa sin verksamhet till en digital värld. Hur skapar man som ledare förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete? Mathias delar med sig av sina erfarenheter från att leda förändringsarbete och tips på konkreta processer och verktyg som stöttar arbetet. 

Mathias Westphal är tillväxtstrateg med erfarenhet av internationellt varumärkesarbete, organisationsutveckling, innovation och digital transformation. Han har även erfarenhet från att utveckla helt nya bolag, produkter och varumärken. Senast kommer Mathias från Absolut och en roll som Global Vice President för Growth – ett team med ansvar att driva det digitala förändringsarbetet. Idag driver han Maniola Studios som hjälper klienter med förändringsledarskap, utbildning och affärsutveckling med fokus på innovation och marknadsföring.

 

5. Coachande ledarskap

Ett coachande förhållningssätt bygger på en övertygelse om individens egen vilja till lärande och utveckling. Det innebär en optimistisk syn på människors egen förmåga och potential. En coachande ledare ställer därför frågor och stöttar medarbetaren till att hitta sina egna lösningar istället för att peka med hela handen. Det handlar om att delegera och ge få råd, men finnas till hands som ett stöttande bollplank och ge feedback.

Dagen leds av Pernilla Aspe som är ledarskapcoach för individer och grupper. Hon är ACC-certifierad coach (via ICF) och utbildad inom organisationsutveckling med KBT-inriktning samt inom ACT- acceptance commitment training. Pernilla har själv egen erfarenhet av ledarskap och entreprenörskap.

6. Avslutningsseminarium, workshop och diplomering

Detta avslutande pass ägnas åt att knyta ihop säcken, att reflektera över tiden som gått och att visualisera omframtiden. Förmiddagen varvas med enskilda övningar och samtal i mindre grupper samt summering i stor grupp. Vi utvärderar programmet, mentorskapet och pratar om värdet av feedback. Under eftermiddagen gästas vi av två mentorer som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Samtliga mentorer bjuds även in till den gemensamma diplomeringen vid dagens slut. Vi säger tack och på återseende. 

Communication Mentoring Program Om programmet Mentorer
loader
Laddar