Christina Ebbersten_Katrine Tonnes

Att nå alla! Erfarenheter från arbetet med vaccinkommunikation

Strax före jul 2020 fick Folkhälsomyndigheten uppdraget att informera om vaccination mot covid-19 till hela befolkningen, oavsett ålder, födelseland, språk, utbildning eller bostadsort. I det här webbinariet får du höra hur de gjorde för att lyckas!

Vilka utmaningar uppstod och hur utformades den särskilt anpassade informationen till specifika målgrupper, exempelvis de som inte kunde nås genom breda informationskanaler? Under webbinariet får du veta mer om arbetet med att ta fram budskap och val av kanaler och språk i ett läge där kunskapen och förutsättningarna hela tiden förändrades.

Presenterar och berättar gör Katrin Tonnes och Christina Ebbersten från Folkhälsomyndighetens kommunikationsavdelning. Christina har haft samordningsansvaret för vaccinkommunikationen och Katrin har ansvarat för den så kallade anpassade kommunikation.

 

Varmt välkommen,

Sveriges Kommunikatörer

 

INTRESSEANMÄLAN EVENT

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Intresseanmälan är inte bindande.

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Intresseanmälan är inte bindande.

loader
Laddar