Culture eats strategy for breakfast

Vi sätter fokus på kommunikationens betydelse och hur integrerad den är i allt som pågår i en organisation.

Har du också hört ”Culture eats strategy for breakfast” och undrat över vad det betyder och hur det går till? Kan man avkoda att det är just det som händer?

Sofie Rolf har reflekterat kring det berömda citatet ur ett kommunikativt perspektiv. Hon kommer att tala om kommunikation som en integrerad del i allt som pågår i en organisation. Kommunikation är ett sätt att handla och agera och är därför ett verktyg, både i kulturens kamp mot strategin och ett verktyg för chefen att genomföra sin strategi.

I sin essä ”Culture eats strategy for breakfast” - hur avläser man det i kommunikationen och kan chefen göra något? försöker hon förstå vad som händer i kommunikationen i en organisation som misslyckas i sitt förändringsarbete. Essän har Sofie skrivit inom ramen för sina studier på masternivå i sociologi vid Linnéuniversitetet.

Sofie Rolf är mångårig journalist från SVT som blev kommunikationschef och kommunikationsstrateg. Genom åren har hon fått allt större intresse för de kommunikativa aspekterna kopplat till organisation, ledarskap och medarbetarskap. Vid sidan om sitt arbete satte hon sig på skolbänken igen och 2018 tog hon sin fil.kand i ledarskap och organisation. 

Idag arbetar Sofie som nationell kommunikationsstrateg vid Polismyndigheten med särskilt uppdrag att utveckla Polismyndighetens interna kommunikation

 

Webbinariet genomförs på Zoom och kommer att spelas in.

Varmt välkommen,

 

Sveriges Kommunikatörer, region Östra.

INTRESSEANMÄLAN EVENT

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar