Lundafrukost: Vässad kommunikation för en bättre patientupplevelse

Hur kan mer målgruppsanpassad kommunikation bidra till att förbättra patienters upplevelse av hälso- och sjukvården? 

På Skånes universitetssjukhus (Sus) är genomlysningar ett sätt att ta ett helhetsgrepp om kommunikationen och sätta patienten i centrum. Genom att utveckla sjukhusets kommunikation tillsammans med patienter och närstående vill kommunikatörerna på Sus bidra till en tryggare och mer begriplig väg genom vården.

En genomlysning innebär att granska kommunikationen ur patientens perspektiv i varje steg – att göra en patientresa. Där ingår allt från den första googlingen på mottagningens namn till själva besöket, då patienten ska navigera bland skyltar på sjukhusområdet, sätta sig i rätt väntrum, träffa vårdpersonal, få information om sin diagnos och gå igenom behandling. Hur tydliga och tillgängliga är vi egentligen?

Vinsterna med genomlysningarna är många – både för patienterna och för sjukvården. Om patienterna enkelt får kontakt, vet hur de ska förbereda sig och hur de ska agera efter sitt besök, så kommer deras kontakter med vården att flyta på bättre. De kommer att känna sig mer trygga, välinformerade och delaktiga, samtidigt som sjukvårdens resurser kan användas på ett bättre sätt.

Åse Lindberg, patientkommunikationsansvarig, har tillsammans med Lina Heimer, kommunikationsrådgivare, och andra kolleger på Sus genomfört cirka 20 genomlysningar under det senaste året, och fler är på gång.

Hålltider:
Kl 07.30 Registrering, mingel och kaffe/te och frukostmacka
Kl 08.00 Föreläsningen startar
Kl 09.15 Avslut

Välkommen hälsar
Annica Zetterlind och programgruppen Södra

För att enkelt hålla dig uppdaterad om kommande evenemang nära dig - följ gärna Region Södra - Sveriges Kommunikatörer på Facebook

INTRESSEANMÄLAN EVENT

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar