Malmömorgon: Hållbar beteendeförändring med VA Syd

Hur kan kommunikation påverka människor attityder och hur de agerar i sin vardag? VA SYD har genom sin satsning ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” sextondubblat klimatanpassningsåtgärderna bland Malmös villaägare.

Nina Steiner berättar hur VA SYD genom att höja kunskapen och ändra attityder lyckats få till ett fungerande påverkansarbete och kommer med konkreta tips kring vad du ska tänka på när det gäller kommunikation för beteendeförändringar.

”Tillsammans gör vi plats för vattnet” är VA SYD:s satsning för att uppnå målen i Malmös skyfallsplan. Den syftar till att öka motståndskraften i ledningsnätet och minska risken för materiella och personella skador vid skyfall. Arbetet bedrivs i samarbete med Malmö stad. Läs mer på vasyd.se/platsforvattnet

Nina Steiner är kommunikatör på VA SYD med mångårig erfarenhet av kommunikation med fokus på hållbarhetsfrågor och beteendeförändringar.

 

Hålltider:

Kl 07.30 - Registrering, mingel och kaffe/te och frukostmacka.

Kl 08.00 - Föredraget startar.

Kl 09.15 - Avslutning.

 

Varmt välkommen!
Programgruppen Södra

 

För att enkelt hålla dig uppdaterad om Sveriges Kommunikatörers evenemang nära dig – följ Region Södra på facebook

INTRESSEANMÄLAN EVENT

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar