Nyhetsbrev – Så här gör du!

Var var det jag läste om ....? Det gäller att finnas i bakhuvudet hos dina potentiella kunder eller medborgare.

Återkommande utskick med epost är ett bra sätt att visa upp vad vi erbjuder. Ulrika Gotthardsson kallar det ”bakhuvudsmarknadsföring”. Det gäller att finnas i potentiella kunders bakhuvud den dag de upplever ett behov av dina tjänster.

Den här morgonen får du del av Ulrikas tankar, erfarenheter och tips om syfte, planering och innehåll, men också om själva hantverket: att skriva nyhetsbrev.

Ulrika Gotthardsson, Uttryckeriet, startade eget som språkkonsult och skribent våren 2016. Eftersom det hon erbjuder är just skrivtjänster och skrivverktyg var ett nyhetsbrev en självklar marknadsföringskanal från början.

 

 

INTRESSEANMÄLAN EVENT

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar