Södra: Kaffesnack strategisk kommunikation och press

Diskutera och utbyta erfarenheter kring strategisk kommunikation med 10-talet kollegor en gång i månaden under våren? Kanske även pressfrågor? Då är Kalle Jönssons Kaffesnacksgrupp något för dig!

Erfarenhetsutbyte och dialog om gemensamma dilemman står i fokus i detta digitala nätverk. Varje träff fokuserar på ett ämne inom ramen för strategisk kommunikation, alltså kommunikation som bidrar till att organisationen når sina mål. Det kan exempelvis handla om intern och extern kommunikation, varumärkesarbete, chefsstöd, mediekontakter, kanalval eller organisering av kommunikationsarbetet. Kaffesnacksledaren Kalle Jönsson har även stor erfarenhet och intresse för pressfrågor så lockar det är detta nätverket för dig!

Vi hörs och ses cirka en gång i månaden fram till och med juni 2021. Första datumet är inbokat, resten av träffarna bestämmer vi gemensamt i gruppen. Träffarna varar en timme, från 08.30-09.30.

Nätverket riktar sig till främst till dig som är medlem och yrkesverksam i Skåne, Blekinge, Småland och Halland.


Första träff i detta nya nätverk: 11 februari.

Antal deltagare är 7-12 per nätverk.

OBS - definitiv bekräftelse på att du fått plats inklusive praktiska detaljer och inloggningsuppgifter får du efter sista anmälningsdagen.

Varma hälsningar från Sveriges Kommunikatörer, Södra

För att enkelt hålla dig uppdaterad om Sveriges Kommunikatörers evenemang nära dig – följ Sveriges Kommunikatörer Södra på facebook

INTRESSEANMÄLAN EVENT

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar