Strategisk improvisation och ledarskap

Allting förändras, och fort går det! Hur ska vi agera som kommunikatörer och ledare i en värld där det enda som tycks vara konstant är X-faktorn, den ständiga förändringen?

Allting förändras, och fort går det! Hur ska vi agera i en värld där det enda som tycks vara konstant är X-faktorn, den ständiga förändringen?

Välkommen till frukostmöte om strategisk improvisation - ett nytt sätt att tänka för ledare som behöver agera i takt med sin omgivning och för oss kommunikatörer som både ska stötta och utveckla ledarskapet.

Katarina Gentzel Sandberg är senior rådgivare på Gullers och gav i maj 2019 ut boken "NU - strategisk improvisation – ledarskap för samhällsaktörer" tillsammans med professor Jesper Falkheimer. Katarina kommer att utgå från den nyskrivna boken och koppla samman omvärldstrender, ledarskapsforskning och musikalisk improvisation med intervjuer med framgångsrika ledare och samhällsaktörer som lärt sig improvisera strategiskt. Katarina och Jesper vill skapa ett nytt mindset som utgår från förmågan till strategisk improvisation: att lyckas balansera ordning och kaos, konstanter och förändring, tillit och mod och att lita på sin inre kompass.

Hålltider:

Lättare frukost och registrering kl 07.30-08.00
Seminarium kl 08.00-09.00

 

Varmt välkommen! Programgruppen Östra

INTRESSEANMÄLAN EVENT

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar