Fakta och verktyg

Sveriges Kommunikatörer syftar till att vara ett relevant och konkret stöd i kommunikatörens yrkesvardag. Därför samlar vi här forskning, fakta, verktyg, tips och råd som du kan använda, låta dig inspireras av eller diskutera och dela med andra. Vårt mål är att skapa konkret nytta i ditt arbete.

Sveriges Kommunikatörer stöttar forskningsprojekt

Under 2014–2017 kommer fem forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet att undersöka framgångsfaktorerna hos en kommunikativ organisation. Elva företag och organisationer studeras och Sveriges Kommunikatörer är en av huvudfinansiärerna.

Ett forskarlag vid Mittuniversitetet har under 2011–2013 undersökt det kommunikativa ledarskapet. Projektet har syftat till att skapa en tydlig definition kring begreppet samt undersöka hur det kan mätas och utvecklas. Resultaten kan du ta del av under sidan Kommunikativt ledarskap.  

2004–2008 stöttade Sveriges Kommunikatörer forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation som leddes av professor Sven Hamrefors. Projektet resulterade i 16 reflektioner och slutrapporten Informatörens roll i ledarskapet.

Verktygslåda för kommunikatörer

Du behöver inte uppfinna hjulet igen. Kanske har någon annan redan gjort den perfekta mallen för en kommunikationsplan, eller sammanställt vad du behöver tänka på när du skriver för webben? Kolla in vår verktygslåda.

Kunskapsbank

På Sveriges Kommunikatörers Facebook-sida kan du ställa frågor till andra kommunikatörer och ta del av deras erfarenheter. Tidigare frågor och svar finns samlade i Kunskapsbanken.


Hjälp oss att bli bättre! Dela med dig av din kunskap, kommentera, debattera och utveckla vårt gemensamma förråd av fakta och verktyg genom att kontaka oss.

loader
Laddar