Arbetsmiljöfrågor

Här samlar vi information om arbetsmiljöfrågor och vilket uppdrag som olika samhällsaktörer har inom detta område. Här hittar du också länkar till webbplatser som hjälper dig som kommunikatör att motverka mobbning, sexuella trakasserier och andra brister i arbetsmiljön.

I våra etiska yrkesnormer för kommunikatörer står det att kommunikatörer ska verka för ett öppet samhälle. Vi som yrkesgrupp har ett ansvar som sträcker sig utanför våra arbetsplatser. Ett samhälle där sexuella trakasserier och mobbing förekommer är inte öppet - därför är det viktigt att vi kommunikatörer kan leda samtal om etik, ansvar och hur vi motverkar sexuella trakasserier på våra arbetsplatser. På den här sidan samlar vi fakta, verktyg och artiklar som rör arbetsmiljöfrågor, företagskultur och förebyggandet av trakasserier. Det handlar både om kommunikatörens roll i organisationen och förslag på vart du kan vända dig om du själv behöver stöd. Vi uppdaterar innehållet löpande.

 

Artiklar om kommunikatörens roll och ansvar i arbetet med att förebygga trakasserier och diskriminering

 

Branschen i möte om #metoo och #sistabriefen

I decemeber 2017 samlades kommunikationsbranschens organisationer på inbjudan av Sveriges Kommunikatörer för att diskutera uppropet #sistabriefen. Frågan på dagordningen var hur man tillsammans ska kunna motverka sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatserna, och sätta en gemensam plan framåt.

Läs mer

 

Del 1: #metoo - hög tid att kommunikatörer som yrkesgrupp driver samtalet om etik och ett öppet samhälle

Den enorma mängd vittnesmål om sexuella trakasserier och sexism under hashtaggen #metoo är ett tungt bevis på att sexuella övergrepp mot kvinnor inte är enskilda händelser utan ett mönster, en struktur. Det är också en signal till kommunikatörer om att inte glömma sitt yrkesetiska uppdrag – att främja ett öppet samhälle. Ett samhälle där ett kön håller tillbaka ett annat är inte öppet och det är därför hög tid att kommunikatörer som yrkesgrupp driver samtalet om etik och förebyggandet av förtryckande strukturer.

Läs mer

 

Del 2: #metoo - hög tid att kommunikatörer som yrkesgrupp driver samtalet om etik och ett öppet samhälle

Fortsättning på artikelserien om vikten av att kommunikatörer driver, och utbyter erfarenhet kring, frågor om etik och förebyggandet av sexuella trakasserier. Sveriges Kommunikatörer intervjuar Magdalena Öhrn, informationschef på Ving för att ta reda på hur de arbetar med att förebygga sexuella trakasserier. 

Läs mer

 

Louise Lind om konsten att bygga en värdegrund som går från ord till handling 

Vilka faktorer utmärker en etikpolicy eller värdegrund som levandegörs av medarbetarna och går från ord på ett papper till handling? Vilken roll har kommunikatören i arbetet med att formulera och implementera värdegrunden? För att få svar på de här frågorna, och några till, tog Sveriges Kommunikatörer kontakt med Louise Lind, grundare av konsultföretaget Lind Ledarutveckling & HR-Kommunikation och mentor hos Sveriges Kommunikatörer.

Läs mer

 

Tips och guider om arbetsmiljö, företagskultur och förebyggandet av trakasserier 

 

Arbetsmiljöverket – arbetsmiljöarbete och inspektioner

Hos Arbetsmiljöverket hittar du bland annat föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Läs mer

 

Arbetsmiljöverket – kränkande särbehandling och mobbning

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand. Arbetsmiljöverket samlar information om arbetsgivarens ansvar, rutiner, statistik och risker.

Läs mer

 

DIK – sexuella trakasserier – så säger lagen och det här ska du tänka på

Sexuella trakasserier är, enligt lag, uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Här ger DIK exempel på handlingar som kan uppfattas kränkande och en checklista för dig som blivit utsatt.

Läs mer

 

Diskrimineringsombudsmannen – sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Diskrimineringslagen säger att med diskriminering avses direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Läs DO:s infoblad som beskriver vad trakasserier är, vad du kan göra om du blir utsatt på arbetsplatsen och vad du som är arbetsivare ska göra när det händer.

Läs mer 

 

Jusek – om du blir utsatt för sexuella trakasserier

Hur gör du om du själv utsätts för sexuella trakasserier? Akademikerförbundet Jusek ger dig sex konkreta tips, bland annat att ta dina känslor på allvar och att dokumentera händelserna.

Läs mer

 

Jusek – vad kan du som fackligt förtroendevald göra

Akademikerförbundet Jusek förklarar vad du som fackligt förtroendevald kan göra för att förhindra sexuella trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Därtill listar Jusek vad som är viktigt att tänka på om du får kännedom om sexuella trakasserier på din arbetsplats.

Läs mer

 

Ledarna – stöd i chefsrollen

Sveriges chefsorganisation Ledarna sammanfattar konkreta tips för hur du som chef kan arbeta för att skapa en arbetsplats fri från trakasserier och oacceptabelt beteende. 

Läs mer

 

Prevent – om sexuella trakasserier

Prevent, som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har samlat information om hur du kan arbeta med att förebygga sexuella trakasserier och var du kan vända dig om du blir utsatt.

Läs mer

 

Sveriges Kommunikationsbyråer – förbundets arbete för en god och jämställd arbetskultur

Komm har tagit fram riktlinjer till deras medlemsbyråer om hur man arbetar för en god och jämställd arbetskultur. Här kan du läsa om riktlinjer, verktyg, metoder och koder som tagits fram för att stötta medlemsföretagen.

Läs mer 

 

Sunt arbetsliv – om sexuella trakasserier

På den här sidan sammanfattar Sunt arbetsliv vad som är sexuella trakasserier, vad arbetsgivaren har för ansvar och hur man arbetar förebyggande. Du hittar även många länkar till andra aktörer som skriver om problemen.

Läs mer

loader
Laddar