Den kommunikativa organisationen

Syftet med forskningsprojektet är att fastställa kommunikationens betydelse för verksamheters framgång och hur väl de når sina mål. Forskarna kommer att vända ut och in på organisationers kommunikationsverksamhet. De kommer undersöka vilket värde och vilken betydelse kommunikation har för varumärkesbyggande, kriser, förändringar, opinionsbildning och CSR (Corporate Social Responsibility).

Forskarna i projektet är Mats Heide, Jesper Falkheimer, Howard Nothhaft, Sara von Platen och Charlotte Simonsson. Projektet drivs av Institutionen för strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg i samarbete med Sveriges kommunikatörer.

Både företag och offentliga organisationer deltar i projektet. Det är också dessa som står för finansieringen, vilket är en unik form inom samhällsvetenskaplig forskning. Dessutom finansieras projektet av Helsingborgs stad och Sveriges Kommunikatörer. Totalt kommer projektet att omfatta cirka sex miljoner kronor.

Projektet löper under tre år och kommer att resultera i ett antal rapporter och artiklar i vetenskapliga tidsskrifter. Resultaten ska också presenteras i en bok riktad till praktiker. Under projektet kommer forskarna att samverka med organisationerna och gemensamt skapa nya kunskaper.

Deltagande organisationer

  • Eon
  • Göteborgs stad
  • IKEA
  • Länsstyrelsen Västernorrland
  • Malmö stad
  • NCC
  • Polismyndigheten
  • PostNord
  • Stockholms stad
  • Västra Götalandsregionen 

 

Forskningsrapporter

 
Delrapport 4  – Synen på ledningens, chefers och medarbetares kommunikation.

Den fjärde rapporten från forskningsprojektet Kommunikativa organisationer fokuserar på hur ledning, chefer och medarbetare ser på sin egen och på varandras kommunikation. Författare till rapporten är Charlotte Simonsson.

 

 
 
Delrapport 3  – Uppfattningar om kommunikation och kommunikatörer i organisationer.

I den tredje delrapporten får vi ta del av hur kommunikation och kommunikatörer uppfattas inom organisationer. Författare till rapporten är Mats Heide.

 

 

 

Delrapport 2  – Kommunikationsklimat: En verksamhetskritisk resurs

I den andra delrapporten diskuteras hur kommunikationsklimatet skapar värde för organisationer. Författare till rapporten är Sara von Platen.

 

 
Delrapport 1  – En diskussion av begreppet

Syftet med den första delrapporten i forskningsprojektet "Den kommunikativa organisationen" är att diskutera vad en kommunikativ organisation är, samt att föreslå möjliga sätt att utveckla konceptet.

 

 

Vill du hellre ladda ned forskningsrapporterna som PDF?

Synen på ledningens, chefers och medarbetares kommunikation

Den kommunikativa organisationen – En diskussion av begreppet

Kommunikationsklimat – En verksamhetskritisk resurs

Uppfattningar om kommunikation och kommunikatörer i organisationer

Publicerat under forskningsprojektet – Övrigt

loader
Laddar