Den kommunikativa organisationen

Syftet med forskningsprojektet är att fastställa kommunikationens betydelse för verksamheters framgång och hur väl de når sina mål. Forskarna kommer att vända ut och in på organisationers kommunikationsverksamhet. De kommer undersöka vilket värde och vilken betydelse kommunikation har för varumärkesbyggande, kriser, förändringar, opinionsbildning och CSR (Corporate Social Responsibility).

Forskarna i projektet är Mats Heide, Jesper Falkheimer, Howard Nothhaft, Sara von Platen och Charlotte Simonsson. Projektet drivs av Institutionen för strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg i samarbete med Sveriges kommunikatörer.

Både företag och offentliga organisationer deltar i projektet. Det är också dessa som står för finansieringen, vilket är en unik form inom samhällsvetenskaplig forskning. Dessutom finansieras projektet av Helsingborgs stad och Sveriges Kommunikatörer. Totalt kommer projektet att omfatta cirka sex miljoner kronor.

Projektet löper under tre år och kommer att resultera i ett antal rapporter och artiklar i vetenskapliga tidsskrifter. Resultaten ska också presenteras i en bok riktad till praktiker. Under projektet kommer forskarna att samverka med organisationerna och gemensamt skapa nya kunskaper.

Deltagande organisationer

  • Eon
  • Göteborgs stad
  • IKEA
  • Länsstyrelsen Västernorrland
  • Malmö stad
  • NCC
  • Polismyndigheten
  • PostNord
  • Stockholms stad
  • Västra Götalandsregionen 

 

Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter

Heide, M., Simonsson, C., von Platen, S. & Falkheimer, J. (2018). Expanding the scope of strategic communication: Towards a holistic understanding of organizational complexity. International Journal of Strategic Communication, 12(4), 452–468.

Läs här


Falkheimer, J., Heide, M., Nothhaft, H., von Platen, S., Simonsson, C. & Andersson, R. (2017). Is strategic communication too important to be left to communication professionals? Managers' and coworkers' attitudes towards strategic communication and communication professionals? Public Relations Review, 43(1), 91–101.

Läs mer


Falkheimer, J., Heide, M., Simonsson, C., Zerfass, A. & Verhoeven, P. (2016). Doing the right things or doing things right?: Paradoxes and Swedish communication professionals' roles and challenges. Corporate Communications: An International Journal, 21(2), 142–159.

Läs mer

 

Forskningsrapporter

 
Slutrapport  – Den kommunikativa organisationen

I slutrapporten summeras forskningsprojektet och du får sju steg mot att skapa en kommunikativ organisation. Ladda ner som PDF.

 
Delrapport 6  – Röster om den kommunikativa organisationen

I Delrapport sex summeras forskningsprojektets kvalitativa studie. Ladda ner som PDF.

 
Delrapport 5  – Den mediala spegelbilden - värdeskapande och medierepresentation

Den femte rapporten från forskningsprojektet Kommunikativa organisationer fokuserar på medierepresentation och värdeskapande. Författare till rapporten är Howard Nothhaft. Ladda ner som PDF.

 

 
 
Delrapport 4  – Synen på ledningens, chefers och medarbetares kommunikation.

Den fjärde rapporten från forskningsprojektet Kommunikativa organisationer fokuserar på hur ledning, chefer och medarbetare ser på sin egen och på varandras kommunikation. Författare till rapporten är Charlotte Simonsson. Ladda ner som PDF.

 

 
 
Delrapport 3  – Uppfattningar om kommunikation och kommunikatörer i organisationer.

I den tredje delrapporten får vi ta del av hur kommunikation och kommunikatörer uppfattas inom organisationer. Författare till rapporten är Mats Heide. Ladda ner som PDF.

 

 

 

Delrapport 2  – Kommunikationsklimat: En verksamhetskritisk resurs

I den andra delrapporten diskuteras hur kommunikationsklimatet skapar värde för organisationer. Författare till rapporten är Sara von Platen. Ladda ner som PDF.

 

 
Delrapport 1  – En diskussion av begreppet

Syftet med den första delrapporten i forskningsprojektet "Den kommunikativa organisationen" är att diskutera vad en kommunikativ organisation är, samt att föreslå möjliga sätt att utveckla konceptet. Ladda ner som PDF.

 

 

Vill du hellre ladda ned forskningsrapporterna som PDF?

Slutrapport: Den kommunikativa organisationen

Delrapport 1: Den kommunikativa organisationen – En diskussion av begreppet

Delrapport 2: Kommunikationsklimat – En verksamhetskritisk resurs

Delrapport 3: Uppfattningar om kommunikation och kommunikatörer i organisationer

Delrapport 4: Synen på ledningens, chefers och medarbetares kommunikation

Delrapport 5: Den mediala spegelbilden – värdeskapande och medierepresentation

Delrapport 6: Röster om den kommunikativa organisationen

 

Publicerat under forskningsprojektet – Övrigt

loader
Laddar