Kommunikativt ledarskap

Under våren 2011 påbörjades forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap vid Mittuniversitet. Målet var att skapa en tydlig definition kring begreppet samt undersöka hur det kan mätas och utvecklas.

– Det finns väldigt mycket tidigare forskning kring ledarskap och kommunikation, men ingen har definierat vad kommunikativt ledarskap egentligen betyder. Målet med projektet har varit att skapa en tydlig definition på vad begreppet innebär samt att ta fram nya metoder för att utveckla ledares kommunikativa förmåga, säger Catrin Johansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, som lett projektet.

Saab, Sandvik, Norrmejerier, Spendrups, Volvo samt konsultföretaget Nordisk Kommunikation har deltagit i projektet. Företagen har jämförts i hur de mäter ledares kommunikativa förmåga.

Forskningsprojektet finansierades av företagen och KK-stiftelsen och avslutades under våren 2013. Samtliga rapporter från forskningsprojektet finns tillgängliga nedan.

loader
Laddar