Return on Communications

Sveriges Kommunikatörer (dåvarande Sveriges Informationsförening) har tillsammans med elva pilotföretag utvecklat metoden Return on Communications: ett nytt sätt att konkretisera och redovisa de icke-materiella tillgångar som finns i en organisation.

Metoden togs fram 2004 och innebär:

  • ett nytt sätt att konkretisera och redovisa de icke-materiella tillgångar som finns i en organisation.
  • en illustration över hur informationsverksamhet bidrar till att skapa och utveckla dessa tillgångar.
  • en struktur som bygger på intressentmodellen med ledningen i centrum (visioner, mål och strategier) och fyra huvudintressenter för organisationen runt om; finansiärer och ägare ;marknad; personal; samhälle.
  • en värdekedja som visar kopplingar mellan icke-materiella faktorer och organisationens resultat inom ovanstående fem segment.
  • en checklista som kan användas för jämförelser mellan företag och för analys av den egna organisationens svaga och starka sidor.

Det här är ett system som ger informatörer i näringsliv och offentlig verksamhet fyra strategiska och operativa verktyg som visar att investering i information, kommunikation och relationsskapande verksamhet leder till resultat i kronor och ören. 

Metoden går steg för steg igenom hur du kan binda samman mätningar och med hjälp av olika styrtal, som både definieras och exemplifieras, kan du därmed relatera information och kommunikation till strategiska mål.

loader
Laddar