Sociala medier i den interna kommunikationen

Forskare vid Mittuniversitetet undersökte under 2011 hur den interna kommunikationen i organisationer påverkas av de nya sociala medierna, och hur dessa medier kan bidra till att förbättra den. 

Projektet avlutades 2012 med rapporten The practices of the social intranets.

loader
Laddar