Verksamhetsnyttig information och kommunikation

Hur kan information och kommunikation bidra till organisationers effektivitet?


Forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation har nått sitt slut och avslutas med slutrapporten Informatörens roll i ledarskapet. Huvudmålet med vårt forskningsprojekt var att ge informatörer bättre förutsättningar att bidra till affärs- och verksamhetsutvecklingen. Den utförande delen har drivits av Sven Hamrefors, ek dr och professor vid Mälardalens högskola.

Resultatet blev ett förslag att:

  • Informatören bör inta positionen som kontextuell ledare med ansvar för att utveckla organisationens kommunikativa förmåga.
  • Arbetet bör bedrivas på en kaosteoretisk grund med syftet att utveckla kommunikationsförmågan utifrån ordningsskapande idéer och stimulera till variabilitet i aktiviteter.
  • Informatörens kontextuella ledarskap fokuseras till fyra verksamhetsområden:
    processer, strukturer, social interaktion och omvärldsrelationer.
  • Informatören arbetar i fyra roller som kontextuell ledare: systembyggare, medlare, coach och påverkare.

Sveriges Informationsförening genomförde detta projekt i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Från och med våren 2005 ingår även Mälardalens högskola. Projektet startade år 2003 och avslutades 2008. Projektets finansiärer var Alecta, Ericsson, Folksam, Gullers Grupp, Hyresgästföreningen, JKL, KK-stifelsen, NCC, Nordea, Observer, Posten, SCA, Scania, SEB, Skanska, Vasakronan, Vattenfall och Volvo.

"Jag vill tacka er som gjorde det här forskningsprojektet möjligt. Ni har varit banbrytande och modiga. Ni har bidragit till att lyfta informationsbranschen till en ny nivå. Ni har varit med och utvecklat ny kunskap inom kommunikationsområdet. Denna kunskap delar vi med oss till våra kolleger i Sveriges Informationsförening men också till kolleger i vårt globala nätverk. Ni har insett vad fler och mer kommunikativa organisationer kan åstadkomma", säger Margaretha Sjöberg, dåvarande generalsekreterare/vd för Sveriges Informationsförening.

loader
Laddar