Kommunikatörens historia

Informations- eller kommunikationsfunktionens professionaliseringshistoria har pågått i drygt 50 år. Var står yrkesrollen idag? Här följer en kort beskrivnings av yrkesrollens moderna historia.

Under 1920- och 1930-talen etablerades enstaka presstjänster på UD och vissa militärstaber och under 1930-talet introducerades Public Relations (PR) som begrepp. I slutet på 1930-talet och början på 1940-talet anställdes personer som skulle ha kontakter med journalister och därmed etablerades den yrkesrollen som vid den tiden kallades pressombud.

Under 1950- och 60-talen växte yrkeskåren genom att företag, organisationer och verksamheter inom offentlig sektor anställde pressombudsmän och personaltidningsredaktörer.  De var ofta personer som var duktiga på att skriva och paketera budskap. Placeringen i organisationen var ofta låg och oftast tillhörde man marknads- eller personalfunktionen.

1950 bildades föreningen Sveriges Pressombudsmän (SPO), idag Sveriges Kommunikatörer, och vid 1960-talets början fanns cirka 150-200 ”informatörer” och föreningen byter namn till Sveriges Public Relations förening (SPR). 

När MBL-lagstiftningen kom till i och med 1960- och 70-talets stora opinionsrörelser krävde mer än enkelriktad information och kommunikation etablerades som ett begrepp inom yrkesområdet. Offentlighetsprincipen och kraven på insyn i myndigheternas verksamhet och den växande offentliga sektorn gjorde att antalet offentliganställda informatörer ökade.

Under 1980-talet började alltfler informationsenheter bli självständiga staber från att oftast ha varit placerade under en personal- eller administrativ funktion.

1991 går Sveriges Offentliga Informatörer och Sveriges Public Relationsförening ihop och byter namn till Sveriges Informationsförening.

Under 1990-talet blev kommunikation som ledningsinstrument allt viktigare och antalet yrkesverksamma ökar, fler och fler kommunikationsutbildningar lanseras och kommunikationsbranschen i stort växer. 

I början på 1990-talet får yrkets akademiska kärnämne, medie- och kommunikationsvetenskap, en gemensam beteckning. Tidigare gick ämnet under namnen informationsteknik och masskommunikation och det varierade på olika universitet vilken institution ämnet tillhörde t ex statsvetenskap eller sociologi. 

Under 2000-talet går utvecklingen mot en rådgivande och coachande roll. Fler ledningsgrupper har kommunikation representerat i sin krets och forskningen inriktar sig på kommunikativt ledarskap, värdeskapande och kommunikationens affärskritiska roll. Sveriges Informationsförening byter namn till Sveriges Kommunikatörer 2012.

loader
Laddar