Titlar och översättningar

Inom kommunikationsområdet är titlar ett snårigt kapitel. Personer med samma titel kan inom skilda organisationer ha ganska olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Eftersom Sveriges Kommunikatörer ofta får förfrågningar om olika titlar på engelska, har vi satt ihop en översikt med både brittisk och amerikansk engelska. Denna guide är ett försök att hjälpa dig att finna en översättning, men det är viktigt att du också tittar på hur det ser ut i din egen organisation.

Ofta finns det flera olika titlar att använda sig av. Notera exempelvis att "president" bara används i amerikansk engelska. Det går däremot bra att använda antingen "head" eller "director" i brittisk engelska. För benämningen på kåren använder vi begreppet informatör eller kommunikatör, communicator.

Svenska Brittisk engelska Amerikansk engelska

Kommunikationsdirektör
Informationsdirektör

Head/Director of Communications

(Senior) Vice President Corporate Communications
Kommunikationschef/
Informationschef
Head of Public Relations  

Kommunikationsansvarig/
Informationsansvarig

Public Relations Manager/
Communications Manager
Manager Corporate Communications
Public Relations Manager
Kommunikationsstrateg
Informationsstrateg

Communication Strategist Communication Strategist
Kommunikatör
Informatör
Communicator/
Public Relations Officer
Professional Communicator/
Communications Officer
Kommunikationskonsult
Informationskonsult
PR-konsult
Senior/junior PR Consultant/Advisor Senior/junior PR Consultant
Communications Consultant
Senior Advisor
Marknadskommunikatör Marketing Communications Manager Marketing Manager
Pressekreterare/
pressansvarig
Press Officer Press Relations Manager
Chefredaktör Editorial Director Editor-in-chief
Redaktionschef Managing Editor Managing Editor
Redaktör Editor Editor
Ansvarig utgivare Publisher Publisher
Webbredaktör Web Manager Web Manager

Kommunikationschef eller kommunikationsdirektör?

Vad du ska titulera dig är förstås helt upp till dig och din organisation. I den nomenklatur som Sveriges Kommunikatörer rekommenderar skiljer vi på informations-/kommunikationschef och informations-/kommunikationsdirektör. En kommunikationsdirektör ingår i högsta ledningen. Detta talar på ett snabbt sätt om vilket ansvar och funktion tjänsten har. Denna åtskillnad är också värdefull för oss och gör att vi i vår statistik över kommunikationsbranschen får en indikation över hur företagen värderar kommunikation.

Informatör eller kommunikatör?

Allt fler använder sig av ordet kommunikatör för att beskriva sitt yrke. Informatör är dock fortfarande utbrett. Båda titlarna är adekvata beskrivningar på yrket.

loader
Laddar