Kommunikationsutbildningar i Sverige

Vill du jobba som kommunikatör? Här har vi samlat våra rekommendationer inför val av kommunikatörsutbildningar på akademisk nivå.

Sveriges Kommunikatörers utbildningar

 


Bakgrund

Det finns cirka 40 utbildningar med inriktning mot kommunikatörsyrket vid 17 olika lärosäten i Sverige. De flesta har medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne, men inte alla.

Kommunikatörsyrket har förändrats när det gäller färdigheter och kompetens. Centrala kompetenser för professionella kommunikatörer är idag till exempel ledning, styrning, organisation, ekonomi, digitalisering och hållbarhet.

Det finns också kommunikatörer som har andra utbildningar som grund och som genom olika befattningar har fått viktiga kompetenser som gör att de idag är verksamma som kommunikatörer. Här har vi dock valt att enbart behandla kommunikatörsutbildningar på akademisk nivå.  

Forskning är viktigt

Sveriges Kommunikatörer anser att det är viktigt att lärare bedriver forskning inom kommunikationsområdet av relevans för utbildningen. Universitets- och högskoleutbildning förutsätts vara förankrad i aktuell forskning inom det område som utbildningar erbjuds inom. Kommunikatörens kunskapsgrund är flervetenskaplig men förutsätter närhet till forskning inom det internationellt etablerade forskningsfältet strategisk kommunikation som innefattar delområden såsom public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation. Medieforskning, som dominerar medie- och kommunikationsvetenskapen, är ett relevant delområde för kommunikationsutbildning. Men att det bedrivs enbart medieforskning vid en institution kan inte anses tillräckligt för att kravet på förankring i aktuell och relevant forskning ska vara uppfyllt.

Prioriterade ämnen

Sveriges Kommunikatörer bedömer att följande områden är viktiga att inkludera i utbildningsplanerna för blivande kommunikatörer, vid sidan av medie- och kommunikationsvetenskap: 

  • Marknad, organisation och ekonomi (som inom universitetet vanligtvis är delområden inom huvudämnet företagsekonomi)
  • Politik och samhälle (som inom universitetet vanligtvis är delområden inom statsvetenskap).

Företagsekonomiska och statsvetenskapliga teorier och metoder bör vara integrerade i utbildningarna på ett relevant sätt.

Sammanfattning

Studenter som aspirerar på att arbeta som kommunikatörer bör välja utbildning enligt följande kriterier:

  • Lärosäten och institutioner som bedriver utbildningar med inriktning på kommunikatörsyrket bör även bedriva forskning inom områden som är av relevans för yrket.
  • Utbildningar med inriktning på kommunikatörsyrket bör innehålla delkurser som integrerar företagsekonomiska och statsvetenskapliga kunskapsområden.

Kommunikationsutbildning efter examen

Sveriges Kommunikatörer håller i cirka 80 utbildningar per år. Idag arrangerar vi kommunikationsutbildningar som täcker ledarskap, digital kommunikation, internkommunikation, strategisk kommunikation, språk och bild och mycket annat.

loader
Laddar