Sveriges Kommunikatörer i Almedalen

Ska du till Almedalen? Sveriges Kommunikatörer arrangerar två intressanta seminarier under Almedalsveckan.

Information om Sveriges Kommunikatörers medverkan under Almedalsveckan 2019 kommer inom kort.

Sveriges Kommunikatörer i Almedalen 2018

AI och digitalisering kräver ny kommunikation | Sveriges Kommunikatörer i Almedalen

När det som kallas den fjärde industriella revolutionen gör sitt intåg omstöper det affärsmodeller och sättet att arbeta i många branscher. Vilka värderingar är viktiga att förmedla och hur påverkar det kommunikationen? Hur påverkas samhället, företagen och människorna?

Värderingar blir viktigare i företagens kommunikation när tekniken blir smartare. Varför får tydliga värderingar större betydelse? Vi förklarar begrepp som Artificiell intelligens, Blockchain, Big data och Internet of Things. Hur påverkar det arbetet med att vinna och behålla förtroendet hos kunderna? Vad krävs för att motivera de anställda, locka till sig rätt talanger, vinna förtroende och möta olika intressenters förväntningar?

Medverkande:

Åsa Jamal, kommunikationschef, Telia Sverige
Olof Hernell, digitaliseringschef, EQT
Margareta Steinsvik, futurist och företagsledare, Bulls Press Group
Jan Artem Henriksson, medgrundare, SelfLeaders och Valuesmatch
Hanna Brogren, generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer

 

Varumärket, kommunikatören och etiken | Sveriges Kommunikatörer i Almedalen

Kommunikatörens ansvar är att stärka varumärket. Det representerar allt större värden hos både företag och organisationer. När tilliten sjunker i samhället är det svårt att vinna förtroende hos kunder, omvärld, investerare och anställda. Hur påverkas kommunikatören och hur vägleder etiken?

Att ha förtroende är avgörande för både företag och offentliga organisationer. Med förväntningar om hållbarhet, utveckling och att vara en bra arbetsgivare ökar utmaningen i kommunikationen både inåt i organisationen och mot kunder och marknad. Medievanorna ändras, sociala medier tar en ny roll och bubblor uppstår. Tilliten till politiker, medier och samhällets institutioner sjunker. Trollfabriker sprider falska nyheter systematiskt och hotar det öppna samhället som är grunden i demokratin. Samtidigt är vi alla potentiella publicister, ständigt utrustade med kamera och ljudupptagare. Alla kan komma till tals men ett fåtal hörs. I det här seminariet diskuterar vi kommunikatörens roll och ansvar när samhället förändras. De etiska yrkesnormerna blir viktigare att förstå och utgå från. Hur hjälper den etiska kompassen kommunikatörer att hantera alternativa fakta, ett polariserat samhällsklimat, exploatering, minskad tillit, klimatutmaningar, integration och jämställdhet?

Medverkande:

Cilla Benkö, vd, Sveriges Radio
Charlie Stjernberg, krishanteringsexpert, Prime PR
Sara Paulsson, ansvarig samhällsrelationer, IKEA Group
Per Mossberg, ordförande, Sveriges Kommunikatörer

loader
Laddar