Hallå där,

Johan Book

Johan Book

aktuell som kursledare för vårens nyhet ”Från strategiskt beslut till uppnådd effekt”. Varför brinner du för just genomförandet av strategier?

– Det började för 12 år sedan när jag som nykläckt kommunikatör fick sitta med som observatör på ledningsgruppsmötet. Det såg min då fantastiska kommunikationschef till. Min första observation var att det vi pratade om på ledningsgruppsmötet som det viktigaste för organisationens framgång inte förverkligades efteråt.

Vad menar du med att det inte förverkligades?
– Det var som om det var två olika företag, två olika agendor. I utrymmet mellan besluten och vad som faktiskt hände såg jag en enorm utvecklingspotential. Där fanns guldkorn som kunde bli något riktigt bra. Jag bestämde mig för att det var detta jag ville fokusera på framöver. Kort därefter fick jag erbjudandet som chef för internkommunikation för hela Lantmännenkoncernen och min lycka var gjord. Nu kunde jag syssla med mina hjärtfrågor på heltid och de frågorna har jag nagelfarit och brunnit för sen dess.

Hur ser du på de strategiska kommunikationsinsatserna som organisationer gör idag?
– De strategiska aktiviteterna är nyckeln till alla organisationernas resultat, monetära såväl som andra resultatmål. Men det ägnas väldigt lite fokus på strategigenomförande vilket en samstämmig forskning visar. Både svensk och internationell forskning visar att cirka nio av tio strategigenomföranden misslyckas. Det medför även att motivationen bland den svenska arbetskraften minskas drastiskt. Det känns onekligen som en dålig affärsmodell.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna du dragit genom åren?
– Förutom att jag är certifierad förändringsledare så är jag galen i forskning. Jag lutar mina insatser på evidensbaserade metoder och kontinuerliga mätningar. Ju mer vi vet, desto större är sannolikheten att våra insatser ger den effekt som det är tänkt. När det gäller strategigenomföranden så är ”top management” och mellanchefer uppdragets kungar och drottningar.

Illustration över målprogressen, en bild som Johan Book ofta använder i sina föreläsningar
Illustration över målprogressen. 

– Jag har också gjort mina misstag och fokuserat allt för mycket på det redaktionella men märkte snabbt att om ledningen och cheferna inte var med på tåget så nådde tåget aldrig ändstationen. Oavsett hur mycket vi skrev.

Så du tycker att kommunikatörer borde undvika att ägna alltför mycket tid åt att skriva?
– Inte alls, om det är det som bidrar positivt till strategigenomförandet och effektmålet. Digitala lösningar och redaktionellt arbete kan ge ett starkt bidrag till kommunikationsmixen och måluppfyllelsen. Men om strategin inte finns på chefernas agenda blir det digitala och redaktionella arbetet uddlöst.

– Om du ska bidra till affärsnyttan och bli en viktig spelare, måste du vara en bra strateg och ha stenkoll på läget. Var i organisationen fungerar kommunikation? Var fungerar den inte? Vilka effekter uppnår vi? Vad är det som inte fungerar? Vad ska vi göra åt det?

Vilka tycker du ska gå kursen ”Från strategiskt beslut till uppnådd effekt”?
– Alla som vill och vågar tänka nytt. Det innebär ju att du tar ett steg framåt i organisationen och blir en viktig aktör med ett tydligt, synligt och mätbart värde. Och där kan det blåsa ordentligt ibland. När du börjar mäta kommer du också att inse att du måste förändra ditt sätt att arbeta, både digitalt och mänskligt. Det är en resa i sig.

Vad är ditt råd till alla kommunikatörer?
– Våga ta plats, agera som den specialist du är, tro på det du gör och bygg relationer både uppåt och nedåt. Du måste vara örat och rösten både mot marken och himlen om man nu kan beskriva en organisation så. Och se till att mäta så du och andra vet att det du gör skapar värde för organisationen. Det blir kanske lite tuffare men galet mycket roligare att se kopplingen mellan insats och resultat.

loader
Laddar