Om Sveriges Kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörer är ett nätverk med över 7 000 kollegor som arbetar med kommunikation. Vi erbjuder kompetensutveckling, nätverk och omvärldsbevakning.

Hos Sveriges Kommunikatörer träffar du andra som arbetar med kommunikation och utbyter erfarenheter. Det finns regionala evenemang, erfagrupper och nätverk. Nätverken hålls av professionella moderatorer eller seminarieledare medan de regionala evenemangen och ämnesspecifika erfagrupperna drivs av Sveriges Kommunikatörers medlemmar.

Det finns alltid kompetensutveckling att ta del av oavsett om du är chef eller webbredaktör, om du jobbar i Sundsvall eller Göteborg.

Utbildning

Sveriges Kommunikatörer erbjuder utbildning och kompetensutveckling, allt från kortare kurser i kommunikationsplanering till längre utbildningar i ledarskap för chefer. Varje år går cirka 1 000 personer igenom en utbildning i kommunikation hos Sveriges Kommunikatörer. För aktuella utbildningar, besök Kalender

Nätverk Plus

Sveriges Kommunikatörers Nätverk Plus ger dig tillfälle till reflektion och kompetensutveckling över en längre period. Tillsammans med andra erfarna kommunikatörer får du tillfälle att diskutera och reflektera över din roll nu och i framtiden. Nätverken är uppskattade bland deltagarna tack vare balansen mellan inspiration från gästtalare och erfarenhetsutbytet inom gruppen.

Forskning

Sveriges Kommunikatörer driver och deltar i olika forskningsprojekt. Ett viktig uppdrag är också att kvalificerad forskning inom kommunikation ska komma till nytta för våra medlemmar.

Nyheter, statistik och branschundersökningar

Sveriges Kommunikatörer publicerar regelbundet det senaste inom kommunikation och varje vecka får medlemmarna ett digitalt nyhetsbrev med ett axplock. Med statistik och undersökningar fångas trender inom kommunikation upp. Sveriges Kommunikatörers lönestatistik är särskilt uppskattad vid löneförhandlingar, både av arbetstagare och chefer. Sveriges Kommunikatörer håller också ögonen öppna efter nya verktyg och metoder som du som kommunikatör kan ha nytta av din yrkesroll.

Yrkesetik

Etiska regler och normer är viktiga i Sveriges Kommunikatörers arbete. Här kan du ta del av kommunikatörens yrkesnormer och läsa om hur de kom till.

Internationellt

Som medlem i Sveriges Kommunikatörer har du tillgång till två internationella nätverk; Global Alliance och Euprera. Dessa driver bland annat utvecklingen av kommunikatörens yrkesroll och metodutveckling globalt och stödjer forskning.

Företagen som stödjer Sveriges Kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörers företagspartners är värdefulla samarbetspartners och medverkar varje år till att olika utvecklingsprojekt kan fortsätta och fördjupas. 

loader
Laddar