Kommunikationsbranschens utveckling

2010 fyllde Sveriges Kommunikatörer (då Sveriges Informationsförening) 60 år. Här kan du följa kommunikationsbranschens utveckling under 1950–2010, då vi gick från att vara pressombudsmän till att bli kommunikationsdirektörer. 

1950

23 pressombudsmän bildar föreningen Sveriges Pressombudsmän. De flesta har journalistisk bakgrund.

1953

Institutet för Högre Reklamutbildning, IHR, startar i Stockholm. Information som ett särskilt yrke utvecklades för att bemöta det som många kallade "propaganda". 

1956

Svenska PR-Byrån bildas av Lars Bunge-Meyer, det äldsta pr-konsultföretaget i Sverige som fortfarande är verksamt, idag som Gullers Grupp. 

1960

Den första pr-kursen arrangeras på Institutet för Vidareutbildning av Akademiker (IVAK), med Göran Sjöberg som en av lärarna. Sveriges Pressombudsmän byter
namn till Sveriges Public Relations Förening, SPR. Föreningen hade cirka 100 medlemmar och hade formen av en mindre klubb. Yrkesutövarna börjar oftare kallas
press- och pr-ansvariga.

1967

Inom Wallenbergsfären bildas den så kallade SK-gruppen, ett nätverk av informations- och PR-ansvariga. Gruppen får stor betydelse för koncernens kommunikation och existerar än idag.

1968

De enskilda PR-konsulterna börjar dyka upp med bland andra Hans Ingvar Hanson, Jerry Bergström och Göran Sjöberg i täten.

1968

Olof Palme håller det första talet från ett lastbilsflak i Almedalen i Visby. Händelsen utgör grunden för den nuvarande politiska Almedalsveckan.

1969

Hans Ingvar Hansons bok "Istället för pr" kommer ut, den första svenska
moderna facklitteraturen i ämnet.

1970

Hans Ingvar Hansons PR-byrå Relationskonsult och Peje Emilssons blivande Kreab grundas.

1977

Det börjar bli vanligt att informationschefen sitter i ledningsgruppen.

1980

Intressentmodellen, med samhälle, finansiärer, medarbetare och marknad som intressenter, lanseras av Helge Jonsson. Modellen blev ett hjälpmedel för informatörernas definition av relevanta målgrupper.

1982

Mail som kommunikationskanal börjar etableras. SPR:s kansli får sin första
dator.

1983

Internationella PR-byråer börjar etablera sig i Sverige. Först på plan var
Burson-Marsteller.

1985

Medie- och kommunikationsvetenskaperna får sitt genombrott i universitets- och högskolevärlden i Sverige. Från mitten av 1980-talet kan man se tydliga tecken
på en högre grad av kommunikationsmedvetenhet hos offentliga institutioner. Etikfrågor börjar diskuteras i samhällsdebatten och på ledningsnivå. Informationsbruset
tilltar.

1990

PR-byråernas branschorganisation PRECIS startar.

1991

SPR byter namn till Sveriges Informationsförening och får sin första generalsekreterare,
Bo Wickman.

1992

SOFI (Sveriges Offentliga Informatörer) går samman med Informationsföreningen.

1993

De första intranäten börjar dyka upp i företag och organisationer.

1994

Kriskommunikation är ordet på allas läppar när m/s Estonia förliser och rederiet
ett par dagar senare publicerar en annons där de informerar aktieägarna om att dessa inte kommer att drabbas av det ekonomiska bakslaget.

1995

Företagshemsidor börjar dyka upp i större omfattning.

1998

Informationsföreningen startar Communications Executive Program tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm. Företagens sociala ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), börjar nämnas som en ny och viktig del i det långsiktiga PR- och varumärkesarbetet.

1999

PR-jippo blir ett populärt ord i svensk press efter den dåvarande regeringens misslyckade Sydafrikasatsning som ledde till pr-byrån Riktas fall.

2001

Kommunikationens betydelse för varumärke och ledarskap blir uppenbar och informationschefen tituleras allt oftare kommunikationsdirektör.

2003

Kommunikationsdisciplinen Investor Relations får ytterligare en uppgift att hantera när The Sarbanes-Oxley Act (SOX) klubbas igenom i USA, en lag som bland annat kräver att varje enskild uppgift, påstående eller fakta ska garanteras av någon utsagd person i företagsledning eller styrelse.

2004

Lottie Knutson på Fritidsresor blir hela Sveriges informationsdirektör genom sitt sätt att hantera svåra informationsfrågor när en tsunami i Indiska Oceanen kräver 543 svenska liv.

2006

Sociala medier introduceras – Facebook slår igenom internationellt och i Sverige.

2008

Twitter börjar användas i vid bemärkelse.

2009

En global ISO-standard för varumärkesvärdering tas fram. Yrkesbasen breddas och före detta statsministern Göran Persson och flera framträdande politiker blir pr-konsulter.
Ford köper Volvo och skapar ett separat bolag med ansvar för och ägarskap av varumärket Volvo. Piratpartiet tar plats i EU-parlamentet enbart med hjälp av opinionsbildning i sociala medier.

2010

Regeringen får sin första statsekreterare med särskilt ansvar för regeringens kommunikation. Sveriges Informationsförening står värd för World Public Relations Forum i Stockholm.


Tidslinjen som infografik

Från pressombudsman till kommunikationsdirektör – Kommunikationsbranschens utveckling

loader
Laddar