Organisation

Sveriges Kommunikatörer är ett nätverk med över 7 400 kollegor som arbetar med kommunikation. Organisationen är uppbyggd av nio regioner som alla har sina egna programgrupper. Runtom i landet finns även erfagrupper, som drivs ideellt av medlemmar.

Sveriges Kommunikatörers ledning

Foto på Cecilia Schön Jansson


Cecilia Schön Jansson
Sveriges Kommunikatörers vd
Tfn: 070-560 42 51
E-post: cecilia.schon.jansson@sverigeskommunikatorer.se


Född: 1956
Vd sedan: 2013
Utbildning: Företagsekonomi, statskunskap och media- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet
Tidigare befattningar och uppdrag: Kommunikationsdirektör på Saab AB, kommunikationsdirektör på Alecta, kommunikationsdirektör på Skanska AB
Övriga styrelseuppdrag: Global Alliance


Om du vill kontakta någon av medarbetarna hos Sveriges Kommunikatörer finns de på sidan Kontakta oss.
 

Sveriges Kommunikatörers styrelse

Sveriges Kommunikatörers styrelse väljs av medlemmarna vid föreningsstämman som infaller i mars månad varje år. Styrelsen träffas cirka sex gånger per år och sätter upp visioner och mål för föreningens verksamhet och inriktning.

Sveriges Kommunikatörer äger bolaget Sveriges Kommunikatörer AB. Bolagets styrelse utses av bolagsstämman vars representanter väljs vid föreningsstämman. Bolaget är arbetsgivare åt personalen på kontoret och ansvarar för att föreningens visioner, mål och syften uppfylls. Styrelsen ansvarar även för en professionell kapitalförvaltning. 

Foto på Per Mossberg


Per Mossberg – styrelseordförande
Kommunikationsdirektör, PostNord AB
Tfn: 010-436 00 00
E-post: per.mossberg@postnord.com


Född: 1953
Utbildning: Ekonomexamen och BSc
Tidigare befattningar och uppdrag: Partner JKL Group, kommunikationsdirektör Telia, informationsdirektör Trygg-Hansa SPP, vd Näringslivets Ekonomifakta och Näringslivets EU-Fakta
Övriga styrelseuppdrag: Stiftelsen Mentor, Nyföretagarcentrum


Alla styrelsemedlemmar hittar du under Styrelsen.

loader
Laddar