Organisation

Sveriges Kommunikatörer är ett nätverk med över 7 000 kollegor som arbetar med kommunikation. Organisationen är uppbyggd av nio regioner som alla har sina egna programgrupper. Runtom i landet finns även erfagrupper, som drivs ideellt av medlemmar.

Sveriges Kommunikatörers ledning

Foto på Hanna Brogren

Hanna Brogren
Generalsekreterare och vd
Tfn: 070-303 30 42
hanna.brogren@sverigeskommunikatorer.se


Om du vill kontakta någon av medarbetarna hos Sveriges Kommunikatörer finns de på sidan Kontakta oss.
 

Sveriges Kommunikatörers styrelse

Sveriges Kommunikatörers styrelse väljs av medlemmarna vid föreningsstämman som infaller i mars månad varje år. Styrelsen träffas cirka sex gånger per år och sätter upp visioner och mål för föreningens verksamhet och inriktning.

Sveriges Kommunikatörer äger bolaget Sveriges Kommunikatörer AB. Bolagets styrelse utses av bolagsstämman vars representanter väljs vid föreningsstämman. Bolaget är arbetsgivare åt personalen på kontoret och ansvarar för att föreningens visioner, mål och syften uppfylls. Styrelsen ansvarar även för en professionell kapitalförvaltning. 

Foto på Viveka Hirdman-Ryrberg


Viveka Hirdman-Ryrberg – styrelseordförande
Tfn: 010-436 00 00
E-post: viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com


Född: 1963
Invald år: 2017
Utbildning: Civilekonom och Ekon.Lic i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare befattningar och uppdrag: Rad befattningar inom SEB såsom kommunikationsdirektör, chef VD-kansli, informations- och presschef, chef affärsutveckling division Liv, privatekonom m m. Konsult PWC.
Övriga styrelseuppdrag: Grand Hotel


Alla styrelsemedlemmar hittar du under Styrelsen.

loader
Laddar