Riktlinjer för partnerevenemang

Varje år hjälper organisationer och företag Sveriges Kommunikatörer att driva utvecklingen av framgångsrik kommunikation. Tillsammans skapar vi mervärde, för såväl kommunikationsbranschen i stort som för våra 7 000 medlemmar.

Som guld- eller silverpartner till Sveriges Kommunikatörer har du möjlighet att anordna ett lokalt evenemang per år till våra medlemmar. Du har också möjlighet att arrangera flera evenemang under året för ytterligare 5 000 kronor (exklusive moms) per evenemang. Evenemangen koordineras med en av Sveriges Kommunikatörers lokala regionrepresentanter.

Som samarbetspartner ansvarar du för lokal och eventuell förtäring. Vid evenemanget finns möjlighet för ditt företag eller din organisation att profilera er, men det är viktigt att innehållet är till nytta för Sveriges Kommunikatörers medlemmar och inte uppfattas som en ren införsäljning av verksamheten. Som samarbetspartner har du även möjlighet att bjuda in era egna kunder. Du bestämmer själv hur många personer som maximalt kan delta på evenemanget.

Sveriges Kommunikatörer ansvarar för marknadsföring av evenemanget, bjuder in medlemmar, tar hand om anmälningarna samt eventuella önskemål kring matallergier. Marknadsföringen sker i kalendariet på Sveriges Kommunikatörers webbplats, i nyhetsbrev samt i sociala medier i regionen. Som samarbetspartner får du en deltagarlista dagen före evenemanget med namn på deltagande personer och vilket företag de jobbar på. Däremot lämnas inga kontaktuppgifter ut.

I inbjudan ska det i rubrik och brödtext tydligt framgå att det är ett partnerevenemang. Representant för Sveriges Kommunikatörer är alltid på plats och hälsar välkomna.

loader
Laddar