Mitt

Region Mitt omfattar bland annat Sundsvall och Östersund

Följ Region Mitt på Facebook

Vill du engagera dig i Sveriges Kommunikatörer?

För närvarande är inga aktiviteter inplanerade i Mittregionen, men vi välkomnar nya initiativ! Hör av dig till Elisabeth Thörnsten med dina idéer. Engagemang ger dig nya kunskaper och ett roligare arbete!

loader
Laddar