Västra

Välkommen till Västra regionen, som omfattar Västra Götalands län, delar av Jönköpings län och delar av Värmlands län. Våra aktiviteter är främst koncentrerade i Göteborg och Jönköping.

Följ Region Västra på Facebook. 

För dig som bor eller verkar i Jönköping, besök sidan Jönköping – en del av Region Västra.

Regionkoordinator 

Astrid Boisen 
Boisen Utveckling 
Tfn: 0707-256921
E-post: astrid.boisen@boisen.se

Programgrupp

Anette Palle
Nowa Kommunikation
Tfn: 076-199 48 59
E-post: anette.palle@nowakommunikation.se

Charlotta Parkås
Tfn: 073-660 69 61
E-post: charlottaparkas@gmail.com

Helén Jansson
AB YUP
Tfn: 070-777 43 44
E-post: abyup@outlook.com

Kristin Östling (föräldraledig)
CMB – Centrum för management i byggsektorn.
Tfn: 0738-142697
E-post:kristin@amorego.se

Lars Qvart
Skatteverket
Tfn: 0703-43 89 40
E-post: lars.qvart@skatteverket.se

Lizelotte Edvinsson
Sahlgrenska Science Park
Tfn: 070-533 42 43
E-post: lizelotte.edvinsson@sahlgrenskasciencepark.se

David Johansson
Student, Handels Marketing
Tfn: 073-8072097
E-post: david.johansson@handelsmarketing.se

 

loader
Laddar