Styrelse

Sveriges Kommunikatörers styrelse väljs av medlemmarna vid stämman som infaller i mars månad varje år. Styrelsen, som träffas cirka sex gånger per år, sätter upp visioner och mål för föreningens verksamhet och inriktning. Ta gärna kontakt direkt med styrelseledamöterna om det är något du undrar över eller vill diskutera.

Ordförande

Foto på Per Mossberg


Per Mossberg
E-post: per.mossberg@icloud.com


Född: 1953
Invald: 2008
Utbildning: Ekonomexamen och BSc
Tidigare befattningar och uppdrag: Kommunikationsdirektör PostNord AB, Partner JKL Group, kommunikationsdirektör Telia, informationsdirektör Trygg-Hansa SPP, vd Näringslivets Ekonomifakta och Näringslivets EU-Fakta
Övriga styrelseuppdrag: Stiftelsen Mentor, Nyföretagarcentrum


Ledamöter

Therese Bohlin

Therese Bohlin
CEO, Prime
E-post: therese.bohlin@primegroup.com


Född: 1978
Invald år: 2018
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare befattningar och uppdrag: COO Prime, Planner DDB, Planner Lowe, Strategisk chef McCann, Partner Prime & United Minds.
Övriga styrelseuppdrag: Mitt Liv AB, MOD MerOrgandonation, United Minds AB, Friluftsfrämjandet IUS.


Foto på Viveka Hirdman-Ryrberg


Viveka Hirdman-Ryrberg

Kommunikationsdirektör, Investor AB
E-post: viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com


Född: 1963
Invald år: 2017
Utbildning: Civilekonom och Ekon.Lic i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare befattningar och uppdrag: Rad befattningar inom SEB såsom kommunikationsdirektör, chef VD-kansli, informations- och presschef, chef affärsutveckling division Liv, privatekonom m m. Konsult PWC.
Övriga styrelseuppdrag: Grand Hotel


 

Erik Lagersten
Kommunikationsdirektör, Västra Götalandregionen
E-post: erik.lagersten@vgregion.se


Född: 1966
Invald år: 2015
Utbildning: Nationalekonomi, ekonomisk statistik och ekonometri, Stockholms universitet
Tidigare befattningar och uppdrag: Informationsdirektör Försvarsmakten, kommunikations- och strategikonsult
Övriga styrelseuppdrag: Folk och Försvar


 

Foto på Ulrika Lilja

 

Ulrika Lilja
Kommunikationsdirektör, Stora Enso
E-post: ulrika.lilja@storaenso.com


Född: 1975
Invald år: 2016
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Uppsala universitet
Tidigare befattningar och uppdrag: Chef externkommunikation SSAB, informationschef Neonet samt Stockholmsbörsen
Övriga styrelseuppdrag: Forest Avenue Holding Aktiebolag


 

 

Foto på Gisela Lindstrand

 

Gisela Lindstrand
Kommunikationsdirektör, Atlas Copco
Tfn: 0702-87 86 62
E-post: gisela.lindstrand@se.atlascopco.com


Född: 1962
Invald år: 2013
Utbildning: Samhällsvetarlinjen, Uppsala universitet
Tidigare befattningar och uppdrag: Kommunikationsdirektör Securitas AB, Informationschef på SABO, Presschef på NCC, Kommunikationsdirektör på Pfizer.
Övriga styrelseuppdrag: –


 

Foto på Johan Ljungqvist

Johan Ljungqvist
Kommunikationsdirektör, AFA Försäkring
Tfn: 070-22 00 513
E-post: johan.ljungqvist@afaforsakring.se


Född:1963
Invald år: 2016
Utbildning:Communication Executive Program, Berghs School of Communication
Tidigare befattningar och uppdrag:VD – Nordisk Kommunikation, Executive Director – MCA Ltd, Director Internal Communication – Ericsson


 

Mårten Lyth

Mårten Lyth
Kommunikationsdirektör, Spendrups
E-post: Marten.Lyth@spendrups.se


Född: 1971
Invald år: 2018
Utbildning: Civilekonom Diplomerad vid Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare befattningar och uppdrag: Demand director på Storåkers McCann; Kommunikationsdirektör för Bonnier AB; VD på MSL Stockholm, Corp Comm Director på JKL Group


 

Foto på Charlotte Simonsson

Charlotte Simonsson
Fil. dr, universitetslektor, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet
E-post: charlotte.simonsson@isk.lu.se


Född: 1970
Invald: 2017
Utbildning: Fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap (2002)
Tidigare befattningar och uppdrag: prefekt vid Institutionen för strategisk kommunikation (Lunds universitet), seniorkonsult Nordisk Kommunikation, universitetslektor vid Växjö universitet
Övriga styrelseuppdrag: Campus Helsingborg samt Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet


 

Foto på Thomas Sjöberg

Thomas Sjöberg
Varumärkesstrateg, Trinken AB
Tfn: 070-184 01 70
E-post: thomas@trinken.se


Född: 1969
Invald: 2011
Utbildning: DRMI, Berghs School of Communications
Tidigare befattningar och uppdrag: VD och styrelseordförande i Essen International
Övriga styrelseuppdrag: –

 


Katarina Winell
Kommunikationsdirektör, Region Stockholm - SLL
E-post: katarina.winell@sll.se


Född: 1965
Invald: 2015
Utbildning: Kulturvetarlinjen med kommunikation som huvudämne, Högskolan i Växjö (Linnéuniversitetet)
Tidigare befattningar och uppdrag: kommunikationsdirektör Stockholms läns landsting, kommunikationschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, kommunikationschef Täby kommun, seniorkonsult Nordisk Kommunikation
Övriga styrelseuppdrag: –


Valberedning

Valberedningens arbete för 2019 har startat och de tar gärna emot tips på kandidater.

Föreningens valberedning består av fem ledamöter som utses vid föreningsstämman. Valberedningen föreslår kandidater till styrelse, samt revisorer och revisorssuppleanter för föreningen. Vill du som medlem lämna förslag till valberedningen om vem som bör ingå i styrelsen ska du skriftligen lämna ditt förslag.
Läs mer under föreningens stadgar 

Skicka ditt förslag till:

Valberedningens sammankallande, Åsa Barsness:
asa.barsness@bonnierbroadcasting.com

eller:

Sveriges Kommunikatörer (valberedningen)
Sveavägen 31
111 34 Stockholm


Valberedningen:

Åsa Barsness
Boo Ehlin
Annica Gerentz
Annika Sjöberg
Viktoria Bergman

loader
Laddar