1 av 4 webbplatser har otydligt syfte

Publicerad: 23 apr 2015

Enligt undersökningen från Web Service Award, som besvarats av 548 webbansvariga inom både näringsliv och offentlig sektor, uppger bara 63 procent att de har tydligt definierade målgrupper för sin webbplats. 25 procent säger att syftet med deras webbplats är osäkert.  

42 procent av respondenterna uppger att de har rutiner för språkgranskning av texter som ska publiceras på webbplatsen. Bara 22 procent av webbplatserna tar hjälp av användarna för kvalitetssäkring. Bäst på att använda besökarnas synpunkter är e-handeln, där 30 procent tar hjälp av besökarna.

Den fortsatt starkaste trenden inom utvecklingen av svenska webbplatser är responsiv design. Idag uppger 57 procent att deras webbplats är responsiv. Förra året var motsvarande andel 38 procent. 

Rapporten om svenska webbplatser har genomförts sedan år 2006. Den finns att beställa hos Web Service Award.

Håller du med?

Diskutera gärna denna och andra frågor på Sveriges Kommunikatörers Facebooksida

Digitalt
loader
Laddar