10 trender inom hållbarhet som påverkar kommunikationen 2016 – del 4 av 5

Publicerad: 25 apr 2016

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för perioden 2016–2030. Målen kommer att kräva stora förändringar, något som påverkar kommunikationen på alla nivåer – från global till nationell nivå inom såväl politik och i samhällsdebatten som i organisationer och företag.

Hur berör de här förändringarna vår organisation? Vilken är kommunikatörens roll, vilket ansvar har organisationerna och vad kan var och en göra för att bidra till att vi når målen?

Det här är den fjärde delen i en artikelserie om fem delar där Sveriges Kommunikatörer presenterar 10 trender inom hållbarhet som påverkar kommunikationen 2016 och framåt. Trendspaningen är framtagen av Ylva Skoogh, senior advisor och partner på Integrate Strategy och seminarieledare för Hållbarhet 2016.

7. Möjligheterna större än riskerna

Allt fler inser att risken att inte göra tillräckligt mycket när det gäller klimatförändringarna är större än vi trott. Å andra sidan är möjligheterna förknippade med en radikal omställning större än vi räknat med. En faktor är snabb teknologisk utveckling i kombination med nya affärsmodeller. Nya entreprenörer går in på områden som tidigare varit förbehållna den traditionella industrin. Ett exempel är Elon Musk som har utvecklat Tesla – den första personbilen som är tänkt för eldrift från början. Internetbaserade företag som Google, Apple, Facebook, Microsoft och Amazon, samt multinationella företag som IKEA, investerar i förnybar energi för att säkra sitt eget energibehov och sälja eventuellt överskottet vidare.

Volkswagenskandalen har drivit på Volkswagens egen satsning på elbilar och övergången till eldrivna fordon generellt. I Sverige väntas elbilarna bli dubbelt så många under 2016 jämfört med 2015 (Bil Sweden, 2016). Elcykeln får sitt genombrott 2016 med en fördubbling av antalet sålda cyklar från 30 000 till 60 000 per år (SVT, 2016).

Genom nytänkande och med hjälp av modern IT-teknologi uppkommer nya affärsmodeller som gör att vi kan använda våra befintliga resurser mer effektivt. Till Airbnb och Uber kan läggas WeWork som har vuxit från 0 till 140 miljarder i värde på bara sex år. Det är ett co-workingbolag som idag har 88 kontorsfastigheter i ett trettiotal städer i USA och flera europeiska länder. De håller redan på att expandera till bostäder med konceptet WeLive, där de boende får tillgång till olika tjänster som koordineras via en app. Det hela bygger på en kombination av individualism och gemenskap som är typisk för vår tid. Ash Pournouri, svensk-iransk musikmanager för världsstjärnor som Avicii, vill lansera en premiumversion av WeWork i Sverige (Veckans Affärer, 2016).

8. Socialt ansvar på hemmaplan blir viktigare

Många företag har arbetat med socialt ansvar i leverantörsländer under många år. Det handlar om respekt för mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och antikorruption. Nu blir stöd till flyktingar en CSR-fråga och välgörenhet får större betydelse. Samtidigt kommer integration av nyanlända, och mångfaldsfrågor generellt, högre upp på företagens hållbarhetsagendor. Marknadskommunikationen speglar nya värderingar kring ålder samt etnisk eller sexuell identitet. Ofta är modeföretag föregångare, med Åhléns och H&M som aktuella exempel.

Vi får se fler initiativ till snabbvägar in på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar, till exempel för miljötekniker på WSP, ingenjörer och byggnadsarbetare på Skanska, ekonomer via Handelshögskolan i Stockholm och läkare i Västra Götalandsregionen. Till det kommer olika former av lärlingsprogram för ungdomar och språkpraktik, som på Coop. Debatten om låglönejobb skapar oro på arbetsmarknaden och ekonomer diskuterar om lägre löner verkligen ger fler jobb.

Källhänvisningar

Fler delar i artikelserien om hållbarhet

  1. Agenda 2030 och klimatavtal i hamn och Sverige tar på sig ledartröjan (Del 1 av 5)
  2. Städer, regioner och företag viktiga för genomförandet och Stora investeringar i hållbarhet (Del 2 av 5) 
  3. Krav på ökad transparens och ny lagstiftning om rapportering och Beslutsfattare som inser att "allt hänger ihop" (Del 3 av 5)
Hållbarhet och finansiell kommunikation
loader
Laddar