20 år med Communication Executives Program

Publicerad: 2 okt 2017
Vad är Communication Executives Program (CEP)?

Communication Executives Program är ett managementprogram för dig som är kommunikationschef, kommunikationsansvarig, deltagare i en ledningsgrupp eller på väg in i en ledande befattning. Programmet anordnas årligen och omfattar 24 kunskapsspäckade utbildningsdagar fördelade över nio månader. Teori och föreläsningar varvas med praktiska uppgifter som du får ta dig an både enskilt och i grupp.

Programmet skapades 1998 av professor Sven Hamrefors och Margaretha Sjöberg som var vd för Sveriges Informationsförening mellan 1994-2009. Målet med utbildningen var att fördjupa kommunikatörens förståelse för verksamhetsutveckling och förfina kommunikatörens förmåga att leda det kommunikativa arbetet i en organisation. Den målsättningen lever kvar än idag och forskningen visar att det blir allt viktigare för kommunikatörer att stärka sin kompetens inom affärs- och ledningsfrågor. Ett belysande exempel är forskningsprojektet "Kommunikativa organisationer" som bedrivs vid Lunds universitet. En av forskningsprojektets delrapporter vittnar om att ledning, chefer och medarbetare idag anser att kommunikation är en central framgångsfaktor i en väl fungerande organisation. Samtidigt har chefer och ledare en diffus bild av kommunikatörernas roll i affärs- och verksamhetsprocesser. För att kunna ta plats i ledningsfrågor måste kommunikatörerna därför stärka sin kompetens i frågor om verksamhet, ledning och affär.

Varför Communication Executives Program?

Kommunikatörsyrket utvecklas ständigt och omfattar idag ett brett spann av ansvarsområden, kompetenser och arbetsuppgifter – bland annat förväntas fler kommunikatörer kunna ta ställning i ledningsfrågor och ha ett helikopterperspektiv på organisationen. På Communication Executives Program utvecklar du förmågan att aktivt, analytiskt och kreativt ta dig an dessa frågor. Programmet har dessutom en nära anknytning till kommunikationsforskningen. Ledare för programmet är Jesper Falkheimer - som tillsammans med fem andra forskare driver ett av världens största forskningsprojekt om strategisk kommunikation.

Funderar du på att gå?

Nedan har Sveriges Kommunikatörer listat ett antal frågor som du kan ställa dig själv för att ta reda på om Communication Executives Program är något för dig:

Karriärfrågan

Vill du göra ett karriärlyft? Siktar du på en högre position i din egen eller i en ny organisation? Enligt flera rekryteringsföretag väger Communication Executives Program tungt när organisationer rekryterar chefer inom kommunikation – ibland är utbildningen till och med en förutsättning för att få jobbet.

Utvecklingsfrågan

Har du tröttnat på att kompetensutveckla dig genom att gå en- och tvådagarskurser? Vill du gå igenom en omfattande utveckling som ger dig en ordentlig skjuts på vägen till ett tyngre kommunikatörsjobb?

Kompetensfrågan

Har du den kompetens som behövs för att sitta i en ledningsgrupp? Har du helikopterperspektivet på hela verksamheten och insikter i ledningsfrågor utifrån ett bredare perspektiv än bara kommunikation? Har du kompetensen och pondusen att föra relevanta samtal med controllern eller produktionschefen?

Nästa programstart

Nästa programstart äger rum den 6 februari 2018 – samma år som programmet har sitt 20-årsjubileum. Jubiléet kommer att firas med alla "gamla" CEP:are och naturligtvis med dig som går Communication Executives Program 2018.

Hittills har omkring 360 personer gått programmet - nedan kan du se vad tidigare deltagare har sagt om sin tid på CEP:en.

Visst är det en investering, men utbildningen är ovärderlig när det gäller att få ett helikopterperspektiv på organisationen.” - Helena Nilsson, marknads- och kommunikationschef  på Stockholmsmässan

"Det var inspirerande att få ta del av forskning på en hög akademisk nivå och upptäcka hur det hängde ihop med det arbete jag själv utförde dagligen." - Unni Jerndal, kommunikationschef på Bankgirot

Läs mer om programmet eller anmäl dig här.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Ledarskap och ledarstöd/ Personlig utveckling/ Strategisk kommunikation
loader
Laddar