4 sätt att mäta ROI på PR

Publicerad: 23 mar 2017

Gästskribent: Sophie Hedestad. Artikeln har tidigare publicerats på www.meltwater.se.

Idag arbetar varumärken både med köpt, ägd och förtjänad media. Att kunna jämföra effekten av de olika kanalerna är därför svårt. Annonsvärde har länge varit en måttstock för att mäta värdet och ROI på PR. Detta är dock ett omdiskuterat mått som av många anses både trubbigt och ovetenskaplig. I brist på alternativa metoder har annonsvärde dock förblivit det vanligaste sättet för kommunikationsavdelningar att mäta effekten av sitt arbete. Nedan ger vi därför fyra tips på alternativa sätt att mäta effekten på PR.

Låt målen styra vilket mått ni använder

Beroende på vilka mål ni har med ert PR-arbete bör olika mått användas för att mäta effekten på PR. De uppsatta målen kan även skilja sig mellan olika projekt eller kanaler. Därför kan det vara svårt att jämföra värdet mellan olika typer av exponering. Istället för att använda annonsvärde som ett universellt mått för att mäta ROI på PR, rekommenderar vi därför att anpassa mätningen utifrån era uppsatta mål.

Meltwater

1. Räckvidd

Räckvidd mäter hur många potentiella mottagare som tagit del av en artikel eller ett inlägg. Om syftet är att öka ert varumärkes synlighet och nå ut till så många personer som möjligt, är räckvidd ett lämpligt mått för effekten av PR. I detta hänseende är det också av vikt att mäta vilka kanaler ni syns i. I vilka kanaler och typer av media finns er målgrupp, och var vill ni synas?

"Räckvidd är ett bra mått att mäta utfallet på sitt kommunikationsarbete och jämföra resultatet mellan köpt, ägd och förtjänad media." säger Kerstin Iremark, analyschef på Meltwater.

2. Budskap och tonläge

Budskap och tonläge är mer lämpat för att mäta effekten på PR om ni vill bygga kundlojalitet eller ompositionera ert varumärke. Medan räckvidd mäter hur många personer varumärket når ut till, mäter budskap och tonläge vad som kommuniceras. Om målet är att koppla ihop varumärket med specifika värderingar eller budskap kan detta vara ett bra mått. Omnämns varumärket i positiva eller negativa sammanhang? Vilka budskap förmedlas i exponeringen, och stämmer dessa budskap överens med vad varumärket vill förknippas med? Genom att mäta kvaliteten på innehållet i ert PR-arbete kan ni få svar på dessa frågor.

"Att följa ett varumärkes kvalitativa mediabild, vilken ton och budskap det förknippas med är viktig för att följa upp att man lyckats förmedla rätt bild med sin kommunikation." fortsätter Kerstin Iremark.

3. Konvertering

Företag med mål att driva trafik till hemsidan, generera leads eller uppfylla call-to-actions kan använda konvertering som mått på ROI på PR. Det finns flera verktyg för att mäta konvertering. Ett exempel är Google Analytics, som både är gratis och har många användbara funktioner. I Google Analytics kan företag skräddarsy mätningen exakt utifrån vad de vill mäta. Exempelvis går det att mäta trafik till hemsidan. Är det en sökning, sociala medier, onlinemedier eller annonsering som skapat mest trafik? Utöver detta så går det även att mäta vilken konverteringsgrad de olika kanalerna har. En konvertering kan exempelvis vara ett köp, en intresseanmälan eller ett besök på en produktsida. På så sätt är konvertering ett tydligt mått på ROI på PR. Det kan påvisa hur PR-arbetet har bidragit till affärsverksamheten och ge ett faktiskt värde i kronor.

Enligt Kerstin Iremark är "konverteringsgrad från PR det mesta direkta sättet att mäta ROI på PR i faktiska kronor".

4. Engagemang

Som varumärke räcker det inte att bara synas och få stor spridning i mediebruset. Man vill att sina kunder ska stanna upp och engagera sig. Att mäta hur mycket engagemang man får i sociala medier genom likes, delningar eller omnämningar i inlägg är väldigt viktigt. Hur mycket positivt engagemang ett varumärke har är kanske det yttersta måttet på hur populärt det är. Detta mått är svårt att jämföra med andra typer av exponering som exempelvis köpt och ägd media. Istället kan man mäta förändring av engagemang över tid eller i relation mot andra varumärken. Ett annat bra mått är att mäta engagemangsgrad per socialt medieinlägg. Hur stor del av vår följare engagerade vi i vårt senaste postade inlägg?

"Engagemangsgrad är ett viktigt mått för att mäta att man faktiskt engagerar och att våra aktiviteter ger respons och att vi som varumärke är omtyckt" säger Kerstin Iremark, analyschef på Meltwater.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

Mediarelationer
loader
Laddar