5 spännande observationer från SOI2016

Publicerad: 11 nov 2016

Undersökningen om svenskarna och internet genomfördes för allra första gången år 2000. Årets undersökning pågick från februari till april och underlaget bestod av 3202 intervjuade – varav 2 848 vuxna (16-99 år) och 353 ungdomar (11-15 år). Nedan kan du ta del av fem intressanta observationer från undersökningen. Om du vill läsa den spännande rapporten i dess helhet kan du göra det på soi2016.se.

Facebook störst
Facebook är det största sociala nätverket bland svenska internetanvändare – ungefär hälften av alla internetanvändare är på Facebook dagligen och 71 procent uppger att de besöker Facebook någon gång. Största mängden Facebookanvändare finns i åldersgruppen 16-25 där 78 procent uppger att de använder Facebook dagligen och 94 procent uppger att de använder Facebook någon gång.

Internet viktigaste nyhetskällan
Internet är för första gången den viktigaste källan till nyheter för majoriteten av svenskarna. Unga mellan 16-25 år uppger Facebook som en viktigare nyhetskälla än tv, radio och dagstidningar medan tillfrågade i åldern 76+ värderar tv som en viktigare nyhetskälla än internet, radio, dagstidningar och Facebook. Sett över hela befolkningen är det dock internet som intar förstaplatsen som den viktigaste nyhetskällan.

Poddarna ökar
Tablåradiolyssnandet minskar medan podcastlyssnandet ökar. 33 procent av internetanvändarna över 12 år uppger att de lyssnar på podcast någon gång, 14 procent uppger att de lyssnar varje vecka och fyra procent uppger att de lyssnar dagligen.

Tv-kanalernas playtjänster blir alltmer populära
Mängden internetanvändare som dagligen nyttjar tv-kanalernas playtjänster har nästan fördubblats på ett år. 2015 uppgav fem procent av internetanvändarna över 12 år att de tittar på tv-play dagligen. I år har siffran ökat till åtta procent. 70 procent av internetanvändarna över 12 år uppgav att de nyttjar tv-kanalernas playtjänster någon gång – vilket är en ökning med tre procent från föregående år.

Twitter minskar
Den generella användningen av sociala medier fortsätter att öka – men Twitter minskar. Twitter är det enda sociala medium som har minskat i användning och dessutom det första att minska i undersökningens historia – idag uppger 18 procent av internetanvändarna över 12 år att de använder Twitter någon gång.

 

 

Digitalt
loader
Laddar