5 tips – så bygger du ett hållbart varumärke

Publicerad: 17 sep 2018

Hållbarhet och att företag tar ansvar för miljö, social och ekonomisk utveckling blir allt viktigare för kunderna. Det är en faktor som påverkar konsumenternas köpbeslut i de flesta branscher och den tredje viktigaste faktorn näst efter pris och kvalitet för företagskunder. De senaste tio åren har hållbarhet gjort en förflyttning från företagens PR-avdelningar, då det ofta handlade om välgörenhet och sponsring, till att integrera hållbarhet och göra det en del av kärnverksamheten. Den största utmaningen i framtiden är att gå från linjära till cirkulära system och affärsmodeller.

Sveriges Kommunikatörer har pratat med Ylva Skoogh, som är expert på hållbarhetsfrågor och även kursledare för våra seminariedagar om organisationers hållbarhetsarbete.

1. Utgå ifrån den egna verksamheten!

Tänk efter! Vad har den egna organisationen för syfte? Är den ett företag, en intresse- eller ideell organisation eller tillhör ni offentlig sektor? Vilka frågor är relevanta och väsentliga för er att arbeta med?  Vilka är era intressenter och vad är viktigt för dem?

COOP, ICA, SJ och Apoteket är några av de varumärken som svenska konsumenter anser är mest hållbara, medan de stora byggföretagen som Skanska och NCC och transportföretag som Scania och Volvo Trucks leder inom B2B. 

2. Gör en nulägesanalys för ert 'hållbara varumärke'!

Vad har varumärket för position när det gäller hållbarhet? Ringa in de faktorer som påverkar uppfattningen! Branschen, liksom storlek och varumärkeskännedom påverkar bilden.  Gör en gapanalys mellan hur varumärket uppfattas, hur hållbart företaget/produkten egentligen är och vad ni gör! Den bilden är grunden för er kommunikationsstrategi. 

Kom ihåg att varumärket är en uppfattning – inte en objektiv sanning. Tesla kommer högre än SJ i en ledande hållbarhetsranking, men det betyder inte att Tesla är mer hållbart än SJ. Däremot vill Tesla revolutionera bilbranschen och bidra till utveckling av batteriteknik, vilket kan leda till en mer hållbar utveckling på global nivå.

3. Lägg upp en strategi och sätt långsiktiga mål!

Lägg upp en strategi för hållbarhetsarbetet, sätt långsiktiga mål och delmål, gör aktivitetsplaner och följ upp! Koppla gärna de egna målen till mer övergripande mål i internationella avtal som FN:s Agenda 2030 eller Parisavtalet om klimatet!

Beskriv ert arbete i en plan för de kommande fem till tio åren. Gör planerna tillgängliga för dem ni vill involvera! Företag som IKEA och Unilever har planer för sitt hållbarhetsarbete på sina hemsidor som alla kan ta del av.

Kommunicera målen och engagera intressenterna i arbetet att nå dem! För konsumenter kan det handla om ändrad diet, återvinning av plast eller att cykla till butiken. Underlätta rätt beteende - gör det lätt att göra rätt!

4. 'Walk the Talk' - berätta om det ni gör och gör som ni säger!

Följ upp arbetet i en hållbarhetsredovisning. Undvik skönmålning, men var inte heller rädd för att berätta om det ni gör! Berätta inte bara om bra saker, utan också om det som är mindre bra och om era utmaningar!

Varumärket byggs över tid men kan raseras över en natt. Var långsiktig, se möjligheter och minimera risker kopplat till hållbarhet! Företag som leder utvecklingen genom att ta fram innovativa lösningar  premieras, men allt det enträgna arbetet kan raseras av en skandal  på grund av barnarbete, korruption eller fusk.

5. Ta hjälp av standarder, men våga sticka ut och vara unik!

Från och med 2017 är det obligatoriskt för stora företag att hållbarhetsredovisa.  Redovisningen är  central när det gäller att kommunicera företagets hållbarhetsarbete. Där berättar man om vad man gjort på områden som arbetsmiljö, energiförbrukning och klimatutsläpp, mänskliga rättigheter och korruption.

När det gäller redovisning är Global Reporting Initiative (GRI), den mest etablerade standarden.  Men välj ett format och tilltal som passar ert varumärke!  Gör det enkelt och begripligt, använd infografik, bilder och berättelser för att illustrera hur företagets hållbarhetsarbete bidrar till en mer hållbar utveckling.

Hållbarhet 2018 - seminarieserie för kommunikatörer som vill ligga i framkant

Vill du veta hur ett aktivt hållbarhetsarbete skapar hållbart värde för dig, dina kunder och för samhället? Anmäl dig i så fall till seminarieserien Hållbarhet 2018. Höstens kurstillfällen handlar om "Det hållbara varumärket", "Förtroende, kris och hållbarhet" samt "Ett hållbart samhälle".

11 oktober, Stockholm - Det hållbara varumärket - Läs mer eller anmäl dig

25 oktober, Stockholm - Förtroende, kris och hållbarhet - Läs mer eller anmäl dig

28 november, Stockholm - Ett hållbart samhälle - Läs mer eller anmäl dig

 

Erbjudande under hösten

Gå tre personer betala för två på ett enskilt kurstillfälle eller gå tre kurstillfällen och betala för två kurstillfällen.

Kontakta utbildningskoordinator eller utbildningschef för mer information.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar