5 tips för dig som är nyfiken på Investor Relations

Publicerad: 24 feb 2017

Investor Relations är ett företags relationer med aktieägare och kapitalmarknaden, och många större företag har idag en kommunikationsfunktion som särskilt arbetar med kommunikation riktad mot aktieägare, journalister, analytiker och allmänheten. Har du som ambition att arbeta med corporate communication på ett börsbolag så är kunskap i ämnet viktigt då det finns många regler att förhållas sig till när det kommer till kurspåverkande information. Även verkställande direktörer och finansekonomer bör ha kunskap i ämnesområdet.

Sveriges Kommunikatörer har pratat med Peter Benson, som är expert på investerarrelationer och även kursledare för Sveriges Kommunikatörers IR-kurs, som delar med sig av fem tips som förbättrar din organisations investerarrelationer.

1. Samma budskap men väldigt olika mottagare

–Jobbar du med IR så behöver du kunna kommunicera med allt från småsparare som möter bolaget för första gången till professionella aktieanalytiker som följt branschen och bolaget i åratal. Och så klart journalister och andra intressenter. De olika mottagarna har radikalt olika kunskapsnivå och söker även väldigt olika typ av information. Man behöver en tydlig plan för de olika mottagarna ska hanteras så att de får den information de förväntar sig.

2. Vakta förtroendet, det är guld värt

–På en minut kan aktievärdet sjunka med mångmiljonbelopp om investerarna tvivlar på IR-kommunikationens trovärdighet. Det är viktigt att hitta en balans mellan att å ena sidan aktivt föra ut sitt budskap och å andra sidan svara rakt på svåra frågor. Båda delar är nödvändiga för att bygga förtroendet för bolaget och IR-funktionen.

3. Undvik alla gråzoner

–Börsen är kringgärdad av en mängd regelverk där särskilt informationsgivningen måste vara helt rättvis. Det får aldrig hända att man i samtal med investerare råkar säga saker som utgör ny kurspåverkande information. Vid minsta tvekan om var gränsen går måste man bromsa upp och tänka efter.

4. Bygg långsiktiga relationer

–IR rymmer både masskommunikation till tusentals investerare och enskilda relationer med viktiga investerare, journalister och analytiker. I det senare fallet måste man jobba långsiktigt med att bygga och vårda relationer.

5. Välj rätt verktyg

–De flesta moderna börsbolag ser värdet av att köpa in särskilda IR-tjänster som gör att man på ett effektivt sätt kan nå ut till tusentals investerare. Tjänstepaket innehållande investerarträffar, IR-filmer, informationskanaler och andra verktyg underlättar och kvalitetssäkrar IR-funktionens arbete.


Läs mer om Investor Relations - noterade bolags kommunikation med kapitalmarknaden som går den 27 april i Stockholm.

loader
Laddar