5 principer för effektiv ledningskommunikation

Publicerad: 31 okt 2016

För att en ledning ska bli tydlig och synlig utåt i organisationen behövs det först att kommunikationen inom ledningsgruppen fungerar. Lennart Skoglund är kursledare på Effektiv ledarskapskommunikation och har lång erfarenhet av ledarskaps- och kommunikationsfrågor. Idag är han senior konsult på Själsö Ledarutveckling och föreläser även på Sveriges Kommunikatörers managementprogram Communication Executives Program

Varför är det viktigt med effektiv ledningskommunikation?

– Om man vill att medarbetarna och mellancheferna ska förstå och gå i viss riktning så gör ledningens tydlighet och kommunikation skillnaden.

Vilka är de vanligaste kommunikativa missarna ledningsgrupper gör i sin interna och externa kommunikation?

– De tar saker för givet och glömmer bort att de som blir föremål för de förändringar som deras beslut leder till inte är lika motiverade som medlemmarna i ledningsgruppen

Du har arbetat med dessa frågor i 20 år. Hur tycker du utvecklingen har varit? Kommunicerar ledningsgrupper bättre idag?

– Jag skulle säga att skalan har dragits ut, alltså många är duktiga medan många, tyvärr, är kvar på samma nivå som de var för 20 år sedan. Alltså både och.

På din kurs pratar du om mjuka och hårda spelregler. Vad menar du med det?

De hårda spelreglerna är de som gör sig utmärkt i en pärm, detta har vi bestämt, medan de mjuka handlar mer om hur vi gör för att det vi bestämt blir verklighet. De senare handlar mycket ledarskap och påverkan. Egentligen så är spelreglerna de hårda och relationerna de mjuka.

 

Lennart Skoglunds 5 principer för effektiv ledningskommunikation

 

1. Se till att förstå vad gruppens arbete syftar till
2. Bestäm vilken agenda gruppen ska ha
3. Bestäm vilka frågor som inte hör hemma i gruppen
4. Sätt upp spelregler för gruppens möten
5. Diskutera och bestäm hur ni vill att gruppen ska upplevas av andra i organisationen
Strategisk kommunikation
loader
Laddar