5 tips till framtidens kommunikatörer

Publicerad: 31 aug 2015
1. Niklas Werge, kommunikationschef på Sundbybergs stad
CEP 2001

Förtroende. Det tror jag är det viktigaste redskapet för oss kommunikatörer. Den mesta kommunikationen handlar ju om förtroende; att vara sann, pålitlig, trovärdig. Att förstå vilken kunskap och information som behöver tas fram eller förmedlas för att bygga förtroende. Att förstå mänsklig dynamik, på både individ- och gruppnivå, och hur kommunikationen tas emot och värderas. Att kunna avgöra när det finns behov av dialog och ömsesidighet. Men förtroende är också verktyget för dig och dina kommunikationskollegor för att få en roll och ett mandat i organisationen. Ni måste uppfattas som kunniga och kloka personer, som får folks öra och som chefer och medarbetare väljer att vända sig till för att få råd och stöd. Mitt tips är därför: se till att veta vad du pratar om! Du ska förstås vara expert på formen – men nöj dig inte med det. Lär dig organisation, affär, verksamhet, ledarskap, gruppdynamik, ekonomi, allt det där som är innehållet. Då förstår du hur du ska forma kommunikationen så att den blir relevant även för andra. Då bygger du förtroende för att du är en klok och duktig kommunikatör. Då kan du ge råd och coachning till dem du ska utveckla och träna. Och då får du – och kommunikationsteamet – också utrymme att bidra med egna tankar om hur organisationen kan förflytta sig och bli än mer framgångsrik.

 

2. Anne-Charlotte Knutsson, kommunikationschef på Karolinska Universitetssjukhus
CEP 2004

Att vara kommunikatör idag är som att vara mångsysslare, en mängd olika uppgifter förutsätts att vi har i vårt register att spela med – och det växer. Det är positivt att verktygen blir fler, vår synlighet ökar, men också viktigt att inte tappa riktningen och den långsiktiga strategin. Snabb, nära och relevant kommunikation måste hänga ihop med de långsiktiga målen. För en bra kommunikatör är det absolut nödvändigt att ordentligt kunna verksamheten/förstå affären för att sedan koppla den kunskapen med det omvärldsperspektiv som vi har. Det är först då vi kan bidra på riktigt. Vi kan då föreslå åtgärder och ta initiativ, något som ytterligare bekräftar den viktiga roll en kommunikatör har idag. Jag tror att vi kommunikatörer under 2015 ska fortsätta att engagera oss i de frågor som ger verklig affärsnytta och då kopplat med nytta för våra kunder och samhället. Först då gör vi en reell skillnad.

 

3. Helga Baagøe, f.d. kommunikationsdirektör på SJ
CEP 1999

2015 kommer bli ett ljust år för oss kommunikatörer, det är jag övertygad om. Kommunikatörens roll som brygga mellan organisation, affär och samhälle blir allt viktigare, samtidigt som respekten för och effekterna av strategisk kommunikation blir tydligare även hos andra kollegor som kämpar med att genomföra förändringar inom leden, parallellt med utvecklingen i våra marknader och i vår omvärld. Vi kan också konstatera att vi vandrar i motljus: Vi kommunikatörer förväntas ligga steget före och se runt hörn när utvecklingen mot integrerad kommunikation tar kliv framåt. Samtidigt är utvecklingstakten alltjämt snabbare i samhället än hos de flesta av våra organisationer. Det är svårt. Men vi syns, finns och räknas mer än någonsin, och det är nu läge att visa hur vi tar ledningen genom allt från krishantering, förändringskommunikation, omvärldsanalys och affärsdriven kommunikation. Allt mellan himmel och jord är vårt arbetsfält. I år har jag själv pratat en hel del om att "gå från budbärare till fanbärare". Att vi kommunikatörer nu slår hål på bilden av oss själva som budbärare – som endast basunerar ut vad andra gjort och bestämt till i förväg – till att som fanbärare framåtlutat leda och visa vägen i interna och externa förflyttningar – med kommunikation som verktyg.

 

4. Viktoria Bergman, styrelseledamot Sveriges Kommunikatörer, f.d. Kommunikations- och hållbarhetsdirektör E.ON samt Trelleborgkoncernen
CEP 2004

Det är både min önskan och tro att 2015 blir året då fler kan ta större steg mot integrerad rapportering, och att bolagsstyrningen fokuseras till total performance management där hållbarhet och finansiella nyckeltal kopplas ihop än tydligare. Internationella ramverk och standards driver på och ger vägledning, men det är du som måste få det att hända och koppla det med relevans och materialitet till just din verksamhet. Här har alla kommunikatörer en viktig och pådrivande uppgift – både operativt i att driva verksamheten och genom hög transparens i rapporteringen. Mitt råd till kommunikatörer som vill driva framgångsrikt hållbarhetsarbete är att ha stenkoll på affären, och att ta totalgrepp på IR och finansiell kommunikation. Tänk alltid shared value – affärsnytta, samhällsnytta och kundnytta – i alla beslut!

 

5. Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör AFA Försäkring
CEP 1999

Jag har stora förväntningar på 2015. Förutom att jag hoppas på världsfred, utrotning av Ebola och en hållbar global miljöutveckling så tror jag att 2015 är förenklingens år. Året då vi kommunikatörer sätter större ära i att reducera istället för att producera information. Vi prioriterar, översätter och sållar i informationsöverflödet vilket gör det enklare för målgrupperna att förstå vad som är viktigt. Det viktigaste ordet under 2015 är det förlösande "varför".


Tipsen kommer från artikeln "Goda råd om kommunikation" som publicerades i slutet av 2014.

Personlig utveckling
loader
Laddar