7 tips för att lyckas med content management

Publicerad: 24 aug 2016

Gästskribent: Maria Westman

1. Håll koll på omvärlden och målgruppen – analysera och skapa insikter

Även om de digitala kanalerna ger oss möjlighet att få mängder av data och statistik, så handlar det i grunden fortfarande om att analysera och skapa insikter om målgruppen. Insiktsarbetet ska också ge input om trender i omvärlden. 

I content management arbetet handlar det oftast om att utveckla arbetsprocesser för att få in detta naturligt i sitt arbete.

2. Koppla till affären – skapa en innovativ contentstrategi och koppla den till er affärs- och kommunikationsplan

Ett företags affär är grunden till dess existens. Den ska också vara så bra att de anställda har ett engagemang i jobbet varje dag. Att förankra strategin för contentarbetet i den övergripande affären gör att den blir affärsdriven, långsiktigt hållbar och tydlig kommunikativt.

3. Våga prioritera – se till att du har mandat för arbetet

När du påbörjar ett contentarbete så ska du ha ett tydligt mandat för att kunna starta upp och driva arbetet. Arbetet ska förankras strategiskt och det kräver att du tydliggör målet med arbetet och samarbetar med flera nyckelpersoner på företaget.

4. Implementera, integrera och engagera – skapa en content-kultur i din organisation

Skapa en arbetsgrupp med tydliga roller och ansvar för att starta upp och driva contentarbetet. En riktigt bra content-kultur förenar oftast fler avdelningar, se till att nyttja det. Kanske ger det möjlighet att få inslag av nya och utvecklande arbetsuppgifter? Sätt upp mål med arbetet inom gruppen.

5. Känn din målgrupp – lägg upp en kanalstrategi och distributionsplan.

Insiktsarbetet för att förstå målgruppen är viktigt, men det handlar också om när, var och hur du når din målgrupp. Ni har koll på målgruppen, vet vart de är, hur och när de vill ha content. Skapa en plan för att maximera hur ni distribuerar ut content i de olika kanalerna.

6. Var relevant och uthållig – nyttja era budskap i flera kanaler och se till att producera relevant content löpande.

Planlägg contentarbetet över hela året, bryt ned budskap till teman och sedan till relevant innehåll. Årsplanen kopplar du självklart samman med andra viktiga kommunikationsinsatser och marknadsföringsaktiviteter. Hitta synergierna mellan kanalerna.

7. Mät, utvärdera, reflektera, revidera och uppdatera – Mät, utvärdera, reflektera, revidera och uppdatera

Sätt upp mål med arbetet, mät och följ upp. Detta kan tyckas självklart, men det som ofta glöms bort är att hinna reflektera och eventuellt revidera och uppdatera contentarbetet.

Strategisk kommunikation
loader
Laddar