7 trender inom hållbarhet som påverkar kommunikationen 2015

Publicerad: 9 apr 2015

1. Ökat engagemang för hållbarhet

De som är mest engagerade i frågor om miljö och socialt ansvar är en mindre grupp starkt värderingsdrivna, relativt konsumtionskritiska och samtidigt priskänsliga personer på 5–10 procent. Därefter återfinns en större grupp på 15–20 procent som också är intresserade av dessa frågor, och som både kan och vill betala för säkerhet, kvalitet, service i kombination med hållbarhet. Var fjärde konsument är villig att betala upp till 10 procent mer för en miljövänlig eller etiskt producerad produkt enligt en undersökning från Svensk Handel 2014.

Personer i den här målgruppen, som ofta är kvinnor, är nyfikna och intresserade av hållbarhet, men i kombination med ett egenintresse. De ställer frågor som "På vilket sätt är det här bra för mig och mina barn?". De tilltalas av kombinationen bra för hälsan och bra miljö. Sammanlagt utgör dessa båda grupper 25–30 procent av konsumenterna i Sverige (källa: Lohas in Sweden).

2. Fler diskuterar ofta hållbarhet

Den stora majoriteten konsumenter på cirka 50 procent är fortfarande måttligt engagerad, men ställer sig positiv till, hållbarhet och lyssnar gärna till diskussioner om dessa frågor. Övriga konsumenter är inte intresserade och kunskapsnivån är låg. Under senare år har vi sett en förskjutning i de stora mittgrupperna, som utgör cirka 75 procent av konsumenterna, mot ett större intresse för hållbarhet och en vilja att "vara en bra människa". Intresset för volontärarbete ökar markant. Andelen som ofta diskuterar hållbarhet ökade från 12 procent till 25 procent de senaste två åren. Källa: Sustainable Brand Index, 2015

3. Ökad polarisering i samhället

Intresset stiger med utbildningsnivån. De mest engagerade har också högst utbildningsnivå, medan de ointresserade har lägst. I takt med ökad utbildningsnivå i samhället kan vi räkna med att trenden för hållbarhet fortsätter. En annan sak som skiljer är synen på framtiden. De mest engagerade och de helt ointresserade är mer oroliga än andra grupper, men av olika orsaker.

Vi ser en polarisering i samhället med oro för ökad invandring och problem med integration och samtidigt en oro för en ökad främlingsfientlighet men de senare är många fler; 77 procent enligt en undersökning från Ipsos 2015. Sedan 1990-talet har inkomstklyftorna i samhället ökat och det är de med hög utbildning som drar ifrån. Frågor kopplade till lösningar på det här problemet kan förväntas bli viktigare under de närmaste åren.

4. Hållbarhet, mat och hälsa

Konsumenterna kopplar i hög utsträckning hållbarhet till mat och hälsa – man talar om lokalproducerat, giftfritt, ekologiskt och att äta nyttigt. De inkluderar social hållbarhet och uppmärksammar att företag börjar tänka mer hållbart i alla led. Det är också branscher som livsmedel, matbutiker och apotek som ligger i topp när det gäller hållbara varumärken. Små aktörer med tydlig profil toppar olika rankinglistor, till exempel Saltå Kvarn, Änglamark och Kung Markatta. Ekologisk mat ökade med 38 procent i Sverige under 2014, en ökning som sägs vara unik i världen (källa: Ekoweb). 

De stora matkedjorna – ICA, Coop och Axfood – ökade sin försäljning av ekologiskt med 40–55 procent förra året. Detta i en bransch där tillväxtsiffrorna generellt ligger runt ett par procent. Priserna på ekologiskt kan förväntas gå ned i takt med ökad försäljning. Willys, som ingår i Axfood, lanserade nyligen "Sveriges billigaste ekologiska matkasse".

5. Samhället blir mer eldrivet

En viktig trend är varumärken kopplade till energi – till exempel bilar, drivmedel, el, flyg, semesterresor och persontransporter. Priserna på eldrivna bilar kan gå ned snabbare än väntat och bli ett konkurrenskraftigt alternativ redan år 2020. Samtidigt sker en övergång till förnyelsebar el hos många elbolag. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna använda eldrivna hushållsapparater, datorer och annan elektronik. Vårt samhälle kommer i hög grad vara eldrivet i framtiden. Behovet av kontakter för att ladda bilar och olika produkter ökar snabbt. Även bland elbolagen leder mindre nischade företag topplistorna för hållbara varumärken, till exempel GodEl och Telge Energi.

6. Mindre slit och släng – fler smarta lösningar

En annan trend är kritik mot olika former av slöseri av till exempel av energi och att slänga mat. Den trenden håller på att sprida sig till produkter som associeras med konsumtionshysteri, som kläder och elektronik. Där blir återvinning viktigt på kort sikt och begrepp som cirkulär ekonomi börjar ta sig in i styrelserummen. För många konsumenter är överkonsumtion ett problem eftersom kläder och prylar tar plats och tid att sköta. En växande trend är att hyra i stället för att köpa. Det passar bra för saker man inte behöver så ofta, till exempel bilar, verktyg och festkläder. Cykel- och bilpooler finns nu i alla de större städerna i Sverige. Exempel på bilpooler är Sunfleet som ägs av Volvo och Car2Go som biltillverkaren Daimler ligger bakom. Airbnb, som också finns i Sverige, är ett nytt bed & breakfast koncept där man bokar på nätet och bor hemma hos privatpersoner.

7. Kunniga konsumenter vill ha bra information

En viktig trend för kommunikatörer är behovet av information. Det gäller allt från ursprungsmärkning till dialog på sociala medier. De medvetna konsumenterna vill ha mycket detaljerad och faktabaserad information. Det är viktigt att redovisa både det som gått bra och mindre bra när det gäller hållbarhetsarbetet. Mest trovärdiga blir de som också talar om vad man inte lyckats med eller svåra utmaningar i framtiden. Flera företag som i många år arbetat med att påverka sina leverantörer att ta större socialt och miljömässigt ansvar, börjar nu kommunicera aktivt också med sina kunder för att få dem att handla mer hållbart. En utmaning för de företag som går in i den här "moraliska sfären" är att de förväntas leva upp till sitt hållbara varumärke på alltfler områden. Här har medarbetarnas och inte minst chefernas attityder och beteende stor betydelse.

Läsvärda källor

Hållbarhet och finansiell kommunikation
loader
Laddar