8 Ted Talks som gör dig till en bättre talare

Publicerad: 27 jun 2016

1. Hitta en bra struktur genom att inspireras av stora talare – Nancy Duarte

2. Tala så att folk vill lyssna – Julian Treasure

3. Var engagerande – Hans Rosling

4. Behåll publikens uppmärksamhet – David S. Rose

5. Börja med "Varför" – Simon Sinek

6. Hitta sätt för publiken att relatera – Carmen Agra Deedy

7. Glöm inte kroppspråket! – Amy Cuddy

8. Övervinn scenskräcken – Joe Kowan


Artikeln kommer ursprungligen från en infografik framtagen av SNI, Shapiro Negotiations

Personlig utveckling
loader
Laddar