Alla som kommunicerar är inte kommunikatörer

Publicerad: 3 feb 2017

Medier rapporterar om hur propagandister utger sig för att vara "faktagranskare", falska nyheter paketeras som "alternativa fakta" och ogrundade påståenden framställs som verkliga omständigheter – vi lever i ett informationslandskap där verkligheten hänger i luften och allt tycks vara "up for grabs". Även kommunikatörsrollen verkar idag stå till förfogande – det finns obegränsat med uppfattningar om vad som utmärker god kommunikation och alla kan kalla sig kommunikatörer förutsatt att de kommunicerar. Kommunikatör är inte ett legitimationsyrke och behöver definitivt inte bli det men när kommunikation blir en verksamhet som "alla" tycks kunna blir det problematiskt. Att vara en kommunikativ person är inte samma sak som att ha kunskap, yrkeserfarenhet och ansvar gentemot en verksamhet, dess intressenter och samhället i stort. Medieutredningens förenklade beskrivning av kommunikatören som en grindvakt mot journalister och en skönmålare av budskap är ett belysande exempel på att den professionella kommunikatörens yrkesroll behöver diskuteras, definieras och förtydligas. Vilka är några av karaktärsdragen som särskiljer en professionell kommunikatör från en kommunikativ person?

Samhällsansvaret

I dagens informationssamhälle väntas medborgare och intressenter ta snabba och på samma gång medvetna beslut – en förutsättning för detta är att organisationer snabbt kan upplysa, informera och inkludera medborgare och intressenter. Av den orsaken har den professionella kommunikatörens samhällsroll blivit allt viktigare och det demokratiska ansvaret allt tyngre. Det är viktigt att kommunikatörer tydliggör sin roll som samhällsaktör – att främja transparens, tillgänglighet och hålla omgivningen informerad.

Förmedlande länk

Det finns en föreställning om att kommunikatören är en grindvakt som skyddar sin uppdragsgivare mot insyn från journalister, samhället och intressenter. Det är en missvisande skildring då kommunikatörens uppdrag tvärtom handlar om att vara en förmedlande länk som förser journalister, intressenter och medborgare med information om och förståelse för organisationen och dess verksamhet. Samtidigt ska kommunikatören förse sin uppdragsgivare med relevant information om omvärlden.

Förmåga att etiskt överväga

Kommunikatörens professionella verksamhet syftar till att öka öppenheten i samhället och förmedla information som är tillgänglig och begriplig. Dagens informationssamhälle där allt fler lägger beslag på sanningen ställer ännu högre krav på kommunikatörens förmåga att kritiskt granska källor, göra etiska överväganden och vara insatt inom den verksamhet hon företräder.

Professionalism och kunskap om affären

Kommunikatören arbetar för att korrekt information, baserad på relevanta fakta och bedömningar inom den företrädda verksamheten, utformas och sprids till intressenter. Detta kräver att kommunikatören har förståelse för verksamheten och förmår att kommunicera information som rör finanser, produktion eller ekonomi till intressenter.

Kommunikatörens nya roll

Vad krävs av en kommunikatör idag och hur ser yrkets framtid ut? Dessa frågor står i fokus i Sveriges Kommunikatörers nya podcastserie – Kommunikatörens nya roll. Kommande avsnitt släpps månadsvis och gästas av bland andra Mark Vadasz, kommunikationschef på Säpo och Emma Stjernlöf, marknadsansvarig och brand director på Adidas.

Du hittar gamla och nya avsnitt av podden på Podbean, iTunes och Google Play.

 

 

loader
Laddar